• Školní poradenské pracoviště

     • Specifické vývojové poruchy

     • Mohou být definovány jako neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za průměrné nebo i nadprůměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti. Charakteristické je významné opoždění v jedné nebo více oblastech učení.

      Podstata obtíží je v narušení poznávacích schopností, přičemž tyto poruchy jsou vrozené – vznikají určitým poškozením v období před narozením, při narození a časně po narození dítěte. Určitou roli zde hraje i dědičnost.

       

      Poruchy učení

      • Dyslexie - porucha osvojování čtenářských dovedností (potíže se slovy, s porozuměním čteného, s vyjadřováním řečí).
      • Dysortografie - porucha v osvojování pravopisu ( nápadné nebo nesmyslné pravopisné chyby, plynoucí z neschopnosti aplikovat třeba i dokonale osvojená pravopisná pravidla v důsledku poruchy příslušných funkcí).
      • Dysgrafie - obtíže s osvojováním psaní ( neobratnost, nesprávný úchop, snížená kvalita písma).
      • Dyskalkulie - porucha osvojování matematických dovedností (obtíže v chápání matematických pojmů, v chápání a provádění matematických operací).

       

      Obtíže v učení jsou handicapem při vzdělávání a projevují se v mnoha oblastech – snižují předpoklady ve školní úspěšnosti, vedou ke snížení sebevědomí a pocitům méněcennosti, k poklesu aktivity ve vyučování, odrážejí se v úrovni psaní a pravopisu, narušují snahovou a motivační stránku. Ve svých důsledcích zasahuje porucha učení celou osobnost dítěte i jeho sociální vztahy.

       

      Poruchy řeči

      • Dysfázie - vývojová nemluvnost
      • Dyslálie - porucha výslovnosti, patlavost
      • Dysartrie - porucha výslovnosti
      • Koktavost
      • Neurotický mutismus

       

       

      Poruchy chování

      • Hyperaktivita - nadměrná aktivita, instabilita
      • Hypoaktivita - utlumená aktivita

       

       

      Co dělat, máte-li pocit, že vaše dítě trpí specifickou poruchou učení, řeči nebo chování

      • promluvte s jeho učitelem a požádejte o zhodnocení problému vašeho dítěte
      • v případě potvrzení podezření na poruchu učení učitelem, požádejte o odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (zprostředkuje výchovná poradkyně vašeho dítěte,event. můžete požádat o odborné vyšetření osobně bez vědomí a doporučení školy)
      • v případě potvrzení poruchy odborným pracovištěm přehodnoťte svůj postoj k dosavadním neúspěchům dítěte
      • vyvarujte se nesprávných postojů – hubování, vyčítání, vymáhání slibů,
      • vytvořte atmosféru klidu a pohody

       

      Žákům, u kterých byly specifické poruchy diagnostikovány, jsou, se souhlasem rodičů a s metodickou podporou pedagogicko-psychologické poradny, poskytována podpůrná opatření, kterými se pedagogové řídí.

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

  • Projekt 4.B
  • Velká cena juda
  • Budo karate dětí
  • Den otevřených laboratoří v Otrokovicích
  • Experimentárium
  • El Día de los Muertos
  • Přihlášení