• Školní poradenské pracoviště

     • Co je to šikana?

     •  

      Definice šikany

      Chceme-li se zabývat problematikou šikany, je nutné si na samém začátku říct, co to šikana vlastně je a jak se pozná. Nabízíme Vám proto na úvod několik definic.

       

      Za šikanování se považuje, když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým. Znamená to, že vám někdo, komu se nemůžete ubránit, dělá, co je vám nepříjemné, co vás ponižuje, nebo to prostě bolí – strká do vás, nadává vám, schovává vám věci, bije vás. Ale může vám znepříjemňovat život i jinak, pomlouvá vás, intrikuje proti vám, navádí spolužáky, aby s vámi nemluvili a nevšímali si vás.                                                        

      (Michal Kolář, Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních, Praha, MŠMT ČR, 2003, s. 89.)

       

      Fenomén šikanování chápeme jako asymetrické, zpravidla opakované násilí mezi žáky. Konkrétněji a srozumitelněji to vyjádříme prostřednictvím následující definice: Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně, týrá a zotročuje spolužáka či spolužáky a používá k tom agresi. 

      (Michal Kolář, Bolest šikanování, Praha, Portál 2001, s. 27.)

       

       

      Druhy a projevy šikany

      Pro praktické rozlišení vnějších projevů šikanování je užitečná trojdimenzionální „mapa“, podle které lze agresi členit na:

      1. přímou a nepřímou
      2. fyzickou a verbální
      3. aktivní a pasivní

       

      Kombinací těchto tří dimenzí vznikne osm druhů šikanování (viz níže). Díky této citlivé klasifikaci lze dobře postihnout odlišnosti u různých typů šikanování, například mezi dívkami a mezi chlapci, u týrání tělesně postižených dětí v běžné škole apod.

      Osm druhů šikanování a příklady projevů

      • Fyzické aktivní přímé - Útočníci oběť věší, škrtí, kopou, fackují.
      • Fyzické aktivní nepřímé - Kápo pošle nohsledy, aby oběť zbili. Oběti jsou ničeny věci.
      • Fyzické pasivní přímé - Agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice. (Fyzické bránění oběti v dosahování jejích cílů.)
      • Fyzicky pasivní nepřímé - Agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy na záchod. (Odmítnutí splnění požadavků.)
      • Verbální aktivní přímé - Nadávání, urážení, zesměšňování.
      • Verbální aktivní nepřímé - Rozšiřování pomluv. Patří sem ale i tzv. symbolická agrese, která může být vyjádřena v kresbách, básních apod.
      • Verbální pasivní přímé - Neodpovídání na pozdrav, na otázky apod.
      • Verbální pasivní nepřímé - Spolužáci se nezastanou oběti, je-li nespravedlivě obviněna z něčeho, co udělali její trýznitelé.

       

      Za významné vnější znaky šikanování považujeme

      • záměrnost
      • pravidelné opakování
      • nepoměr sil
      • samoúčelnost agrese
      • oběť prožívá tzv. „legraci“ nepříjemně

       

       

      Co je škádlení a co už je šikana?

      Jaký je rozdíl mezi těmito způsoby chování v dětském kolektivu?

      Co je to škádlení (popichování)?

      • např. postrkování ve frontě na oběd, schování svačiny, stříkání vodou, bafnutí za rohem chodby, rádoby vtipná poznámka
      • škádlení je to, co mi nevadí a je to sranda pro nás oba
      • pokud si něco uděláme, pak se vzájemně omluvíme a nevzniká  mezi náma problém

       

      Co je to šikana?

      • opakované a úmyslné ublížení druhému - vysmívání se, pomlouvání, nadávání, dělání naschválů, vyhrožování, donucování k něčemu, okrádání, fackování, bití
      • šikana je to, co mi vadí, ubližuje mi to a nechci, aby se mi to dělo

       

      A rada na závěr?

      • Pokud svého kamaráda jen tak škádlím, očekávám, že to bude sranda nejen pro mě, ale i pro něj.
      • Jestliže vidím, že to jako legraci nebere, že ho to zranilo, pak je mi to líto, nechám toho a omluvím se mu. Jinak by to bylo porušování práva druhého člověka a to má k šikanování velmi blízko.

       

       

      Co dělat, když zjistím, že je mé dítě šikanováno?

      V případě, že mám podezření, že s mým dítětem něco není v pořádku nebo mi ono samo o šikaně řekne, je potřeba nejprve zjistit co se vlastně děje.

      Jak s dítětem o šikaně hovořit?

      • Vyberte si pro rozhovor chvíli, kdy se bude dítě cítit v pohodě.
      • Na rozhovor si udělejte čas, věnujte mu plnou pozornost a nenechte se rozptylovat jinými vlivy (telefony, televize apod.)
      • Dejte mu najevo, že situaci berete vážně a chcete mu pomoct.
      • Zjistěte co nejvíce podrobností (co a kdy se přesně stalo, případně kdo nezúčastněný to může dosvědčit. zjištěné skutečnosti je dobré si zapsat).
      • Ujistěte dítě svou podporou, rozptylte jeho obavy - dítě může mít pocit, že řešení šikany může jeho situaci i zhoršit.
      • Vysvětlete dítěti, že neřešená šikana se může stupňovat, že nikdo mu nemá právo ubližovat a, že za šikanu si nemůže samo.

       

      Jak postupovat dále?

      • Jednou z nejdůležitějších (a současně nejtěžších) věcí, při řešení šikany svého dítěte je nepodléhat emocím. Veškerá jednání budou úspěšnější, pokud se nám podaří vést je věcně a konstruktivně.
      • Situaci neřešte s agresorem ani s jeho rodiči! Riskujete, že se to obrátí proti vám a vašemu dítěti.
      • Obraťte se na školu, nejlépe na metodika prevence. Nespoléhejte na to, že škola šikaně učiní přítrž sama. Je potřebná systematická dlouhodobá spolupráce mezi školou a rodičem. Snahou je navodit u dítěte opět pocit bezpečí a důvěry. Důvěry v sebe sama, své schopnosti a dovednosti, důvěru v lidi kolem sebe.

       

       

      Na co by si rodiče měli dávat pozor aneb varovné signály

      Doporučujeme všímat si zejména těchto projevů chování

      • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
      • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
      • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
      • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo).
      • Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach.
      • Ztráta chuti k jídlu.
      • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
      • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
      • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
      • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
      • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě.
      • Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
      • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
      • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
      • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
      • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma.
      • Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
      • Dítě se vyhýbá docházce do školy.
      • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.
  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

  • Projekt 4.B
  • Velká cena juda
  • Budo karate dětí
  • Den otevřených laboratoří v Otrokovicích
  • Experimentárium
  • El Día de los Muertos
  • Přihlášení