• Ceny stravného od 1. 9. 2017

    • Věkové skupiny strávníků určené vyhláškou č. 107/2005 Sb. :

      

     1. žáci    7 - 10 let         25 Kč
     2. žáci   11 - 14 let        27 Kč 
     3. žáci   15 a více let      29 Kč
     4. zaměstnanci              29 Kč
     5. cizí strávníci              70 Kč

       

     Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9. - 31.8.), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3.

     Cena stravného pro žáky a zaměstnance je dána cenou surovin, pro cizí strávníky je navýšena ještě o režijní náklady.

      

     Školní jídelna zabezpečuje stravování pouze pro žáky přítomné ve škole a první den jejich nemoci.

     V první den nemoci žáka si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče na základě vyplněného tiskopisu o odebrání oběda.

    • Vkládání hotovosti

    • Úřední hodiny:

     Pro strávníky ZŠ každé pondělí od 7.00 - 8.00 hodin

     o velké přestávce od 9.40 - 10.00 hodin, v další dny pouze od 7.00 - 8.00 hodin

     Pro cizí strávníky každé pondělí od 7.00 - 8.00 hodin

     v poledne od 13.00 - 13.25 hodin, v další dny pouze od 7.00 - 8.00 hodin

      

    • Seznam alergenů

    • Seznam alergenů najdete ZDE​.
    • Informace pro cizí strávníky, informace o výdeji obědů do jídlonosičů

    • Výdej obědů cizím strávníkům a výdej obědů do jídlonosičů je pouze v určené době, tj. mimo dobu hlavního výdeje žákům a zaměstnancům školy:
      
     ​od 11.20 do 11.35 hodin
     od 13.00 do 13.25 hodin
      
     Jídlo, které se vydává do jídlonosičů, je určeno k přímé spotřebě!
    • Číslo účtu pro bezhotovostní platbu stravného

    • Číslo účtu: 182-1422367309/0800
      
     Variabilní symbol: osobní číslo strávníka
    • Systém objednávek obědů

    • V systému objednávek obědů je modul "burza objednávek".
      
     Své objednávky můžete realizovat  pouze do14.00 hodin předešlého dne
     Po této době až do výdeje pak máte možnost svůj rezervovaný oběd nabídnout v již jmenované burze nebo naopak si ho v burze odkoupit.
      
     Pokud o Vaši nabídku nikdo neprojeví zájem, oběd propadá.