• Školní řád 2018-2019 schválený 30. 8. 2018 k nahlédnutí zde.