• Profil školy

   •  

    Základní škola Zlín, Kvítková 4338 se nachází v centru města. Dlouhodobě se specializuje na výuku cizích jazyků. 

    Anglický jazyk je vyučován od 1. ročníku, druhý cizí jazyk (francouzština, němčina, španělština) si žáci volí v 5. ročníku, třetí cizí jazyk se nabízí jako volitelný od 7. ročníku.

    Ve škole rovněž probíhá výuka výtvarné výchovy v AJ (1. stupeň) a výuka výtvarné výchovy v NJ a etické výchovy v AJ (2. stupeň). Jazykové vyučování je doplněno semináři. Žáci 6. – 9. ročníku mají možnost navštěvovat anglický klub vedený rodilým mluvčím. Podle úrovně svých znalostí se mohou účastnit mezinárodních jazykových zkoušek - Cambridge (jazyk anglický), Fit in Deutsch (jazyk německý), Delf A1, A2 (jazyk francouzský) a DELE (jazyk španělský)

    Svých jazykových dovedností využívají žáci na poznávacích zájezdech do Velké Británie, Rakouska, Francie, Německa nebo Španělska, které škola organizuje. Rovněž pořádá výměnné pobyty. Formou zájmového kroužku nabízí výuku ruštiny a francouzštiny. Dbá na všestranný rozvoj osobnosti žáků. Organizuje sportovně zaměřené aktivity - v 6. ročníku žáci absolvují adaptačně turistický kurz, v 7. ročníku lyžařský kurz, v 8. ročníku cyklistický kurz a v 9. ročníku vodácký kurz. O kvalitě školy vypovídá úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na střední školy.

    Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Ta je určena žákům 1. – 4. ročníku. Provoz školní družiny je od 6.00 do 17.00, v pátek do 16.30 hodin. V rámci školní družiny nabízíme řadu zájmových kroužků.

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

  • Pozdrav z online výuky
  • Být kamarádi
  • Our magic bag
  • Zábavná matematika
  • Kahoot
  • IT ve výuce
  • Přihlášení