• Novinky

     • Barevný týden
      • Barevný týden

      • 22. 10. 2019
      • Mgr. Věra Mitrengová

       FOTOGALERIE

       Celý minulý týden byl pro žáky 1. stupně ve znamení barev.  Každý den v týdnu měl svoji předem určenou barvu oblečení. Vyučující v každé třídě spočítal počet žáků a počet oblečení v dané barvě. Pondělí bylo modré, úterý červené, středa byla bílá. Čtvrteční třídy se zelenaly a v pátek jsme měli krásně sluníčkově žlutou. Nejbarevnější třídou a vítězem se stala 5.B, která si zasloužila odměnu. Všichni žáci a třídy si zaslouží velkou pochvalu za aktivní účast a smysl pro kolektivní hru. Zároveň patří i velké poděkování všem třídním vyučujícím za trpělivost při počítání.

     • Den stromů
      • Den stromů

      • 22. 10. 2019
      • FOTOGALERIE

       „Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.“

       Eckhart Tolle (Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-stromech/)


       18. října se obě naše první třídy zúčastnily Dne stromů. Výukový program začal besedou s myslivcem, který prvňáčkům předváděl různé druhy vábniček, mohli si je i sami vyzkoušet. Komu se podařilo zatroubit, získal myslivecký klobouk. Od jiných myslivců se dozvěděli zajímavosti o zvířatech (lišce, tchoři, …) Také se učili střílet do terče.
       Na dalších stanovištích sázeli stromky do květináčů, což je moc bavilo, nejraději by vysázeli celý les. Potom tvořili ze dřeva, vyráběli si ježky z papíru a listí, mohli si vylézt na strom, pozorovali živé sovy a dravce. Ke konci zhlédli i ukázku košíkářských a řezbářských prací. Nezapomenutelné byly i bylinkové čaje – šípkový, lipový a bezinkový.

       Jak se prvňáčkům dopoledne v sadu Svobody líbilo, můžete vidět na fotografiích.

       Mgr. Kamila Vorbová

     • Český den proti rakovině - poděkování
      • Český den proti rakovině - poděkování

      • 22. 10. 2019
      • Poděkování od organizátorů Českého dnes proti rakovině:

       Ještě jednou děkujeme za pomoc a těšíme se na další spolupráci při příštím ročníku Českého dne proti rakovině ve středu 13. května 2020!

       Český den proti rakovině - poděkování

     • Cvičná expedice Dofe - očima účastníka
      • Cvičná expedice Dofe - očima účastníka

      • 21. 10. 2019
      • Mgr. Hana Lukovicsová

       Ve čtvrtek 26.9. 2019 začala naše cvičná DofE expedice. 

       Vyjeli  jsme autobusem na Kudlov a odtamtud jsme se pěšky vydali hledat naše tábořiště. Asi za dvě hodiny se naše skupinka, složená z osmi mladých účastníků a dvou dospělých, dostala do lesa v okolí Želechovic. 

       Jako první jsme postavili stany, pak nanosili dřevo a rozdělali oheň. Se stavěním stanů měli někteří z nás potíže, stejně jako s počátečním rozděláním ohně. Ale společně jsme to zvládli a za odměnu nám naše kuchařky udělali čínskou polévku a později také guláš. 

       Povídali jsme si, hráli nejrůznější hry a nakonec proběhla i krátká šišková bitva. 

       Pan učitel nás upozornil na mládě mloka skvrnitého a tak jsme si museli dávat pozor, abychom nevyrušili nějakého dalšího tvora, který zde žije. 

       Navečer jsme mezi stany roztáhli světýlka a nad ohněm opekli pár špekáčků. Bylo to skvělé, moc jsme si to užili! 

       Další den ráno jsme se po vydatné snídani sbalili a vydali se zpět do civilizace. 

       Cesta byla poměrně náročná, ale pak jsme v Želechovicích nasedli na autobus a vrátili se zpět do Zlína.

     • Kanishka Binayak Saha - předávání ceny 2019
      • Kanishka Binayak Saha - předávání ceny 2019

      • 20. 10. 2019
      • FOTOGALERIE

       Ve středu 16. 10. 2019 byla dvěma žákům 2. a 3. třídy udělena cena Kanishka Binayak Saha Memorial Prize, která je v naší škole udělována každoročně již od roku 2011. Cenu žákům předala ředitelka školy a Kanishkovi rodiče.

       Více o ceně Kanishka Binayak Saha Memorial Prize.

     • Slavnostní vyvěšení školní vlajky
      • Slavnostní vyvěšení školní vlajky

      • 20. 10. 2019
      • Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D.

       FOTOGALERIE

       V pátek 18.10.2019 jsme se sešli před naší školou, abychom byli svědky vyvěšení naší školní vlajky. Tento okamžik jsme prožili malinko slavnostně, protože jakákoli vlajka by měla nejen označovat příslušnost k nějaké skupině či organizaci, ale současně vyvolávat hrdost, že jsme jejich součástí. Proto budeme rádi, když podobný pocit v žácích vyvolá také tato vlajka. Symbolizuje dorozumění, spolupráci a kamarádství, nechybí na ní ani květina, coby odkaz na místo, kde naše škola leží.

       Ráda bych poděkovala manželům Cardovým, kteří vlajku navrhli a manželům Pánkovým, kteří vlajku vyrobili a věnovali škole.

     • Sběr starého papíru
      • Sběr starého papíru

      • 18. 10. 2019
      • Ivana Cibulková

       Sběr starého papíru proběhne ve čtvrtek 24. října 2019 od 7:00 do 15:00 hodin. Kontejner bude přistaven u vchodu do školy z ulice Lešetín IV.

     • Legiovlak
      • Legiovlak

      • 15. 10. 2019
      • Mgr. Miroslava Kubicová

       FOTOGALERIE

       Minulý týden se 9. a 11. října se žáci 9. tříd zúčastnili komentované prohlídky legiovlaku v Otrokovicích, aby si doplnili informace z hodin dějepisu o návratu československých legionářů po transibiřské magistrále do nově vzniklé vlasti. Také legionáři přispěli k tomu, že 28. října 1918 připomeneme státním svátkem 101 let od vzniku samostatného Československa.

     • Výstava výtvarných děl žáků
      • Výstava výtvarných děl žáků

      • 15. 10. 2019
      • FOTOGALERIE

       Vážení rodiče, žáci a kolegové,

       dovolte, abychom Vás za celý kolektiv školní družiny pozvali na výstavu do naší výškové dominanty, Baťova mrakodrapu. Uvidíte zde výstavu výtvarných děl žáků naší školy, která vznikla v rámci projektu školní družiny. Ten byl věnován oslavám 100. výročí České republiky. Mimo dětské malby a kresby zde můžete vidět také plastické výtvory hradů a zámků a další kreativní počiny.

       Výstava se koná do konce října.

     • Slavnostní vyvěšení školní vlajky
      • Slavnostní vyvěšení školní vlajky

      • 15. 10. 2019
      • V pátek 18.10.2019 v 10:00 proběhne v prostorách před naší školou slavnostní vyvěšení školní vlajky. 

       Srdečně na tuto akci zveme všechny rodiče a přátele školy.

       Budeme se těšit na společné setkání.

     • Výuka s rodilým mluvčím
      • Výuka s rodilým mluvčím

      • 9. 10. 2019
      • Mgr. Jana Fancová

       FOTOGALERIE

       Od 30. září do 8. října měli žáci naší školy možnost zažít v rámci hodin angličtiny hodinu tandemové výuky s rodilým mluvčím.  Pan Sampson Agyapong dětem povyprávěl o sobě, své rodině i  o zemi, ze které pochází. Žáci si vyzkoušeli použití běžných frází během zábavné konverzace a zjistili, jak dalece jsou již schopni porozumět běžné komunikaci v anglickém jazyce.

     • Školní jídelna - upozornění
      • Školní jídelna - upozornění

      • 7. 10. 2019
      • V týdnu od 7.10.2019 do 11.10.2019 bude z organizačních důvodů školní jídelna vařit pouze jedno jídlo.

       Pokud máte objednán oběd číslo 2, změňte si prosím objednávku na oběd číslo 1.

       Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

       ZŠ Kvítková

     • Cyklokurz
      • Cyklokurz

      • 24. 9. 2019
      • Mgr. Hana Lukovicsová

       FOTOGALERIE

       Ve dnech 16. - 18. září se žáci osmého ročníku zúčastnili cyklokurzu v okolí Spytihněvi. Na kolech strávili krásné tři dny - absolvovali několik výletů, jízdu zručnosti a různé soutěže. I díky počasí se nám kurz vydařil ke spokojenosti všech.

     • Naše putování Zlínem aneb cestou za poznáním
      • Naše putování Zlínem aneb cestou za poznáním

      • 20. 9. 2019
      • Na středu 18. 9. netrpělivě čekali žáci III. B třídy. V rámci výukového programu „Historie města Zlína“ zažili zábavné putování Zlínem. Tomuto putování předcházela prezentace ve třídě, kde se žáci seznámili s dějinami osídlení Zlína od pravěku až po současnost a dozvěděli se mnoho zajímavostí o Tomáši Baťovi, jeho rodině a Baťovské éře. Navázali tak na probírané učivo z prvouky. 

       Pak následovala procházka městem se zastávkami na náměstí Míru, u kostela sv. Jakuba a Filipa, u Zlínského klubu 204, u Kongresového centra, v Baťově mrakodrapu, u Baťova institutu 14/15, u vchodu do podzemí a kolem Zlínského zámku zpět do školy. Díky dobrému počasí a skvělému výkladu paní Věry Stojarové z Inspirace Zlín z.s. měli třeťáci možnost zažít den plný zážitků a poznání. 

       Zajímavosti:

       • našlapali jsme 9 650 kroků
       • zvládli jsme 22 poschodí
       • prohlédli jsme si sochu sv. Floriána (patrona hasičů) a sv. Donáta (ochránce pastýřů) 
       • víme, kam chodil Tomáš Baťa do školy a kde ve Zlíně bydlel
       • víme, kde stály Masarykovy školy
       • známe heslo, kterým se řídil pan Baťa – „Náš zákazník, náš pán“
       • víme, kde se nachází nejstarší strom ve Zlíně 
       • víme, že jsme skvělý tým, který prokázal hodně znalostí o našem městě ☺

        

       Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D.

     • Úspěch v tenisu
      • Úspěch v tenisu

      • 18. 9. 2019
      • FOTOGALERIE

       Žákyně devátého ročníku naší školy, Lucie Zástěrová, se zúčastnila celostátního tenisového turnaje dorostenek, který se konal v Otrokovicích.

       I přes nepříznivý los se jí, během víkendu, podařilo vyhrát první místo ve čtyřhře načež pak v pondělí pak dovršila triumf i vítězstvím ve finále singlu.

       Lucie moc gratulujeme.

     • Golfista z Fryštáku
      • Golfista z Fryštáku

      • 18. 9. 2019
      • FOTOGALERIE

       Desetiletý Hugo Mikl, rodák z Fryštáku, se věnuje golfu od svých čtyř let. Letošní sezóna byla obzvlášť vydařená, neboť se mu podařilo vyhrát moravskou túru (17 turnajů) Morava Cup a v kategorii mladších žáků (do 12 let). Dvoudenní finále a celkové vyhlášení výsledku se konalo 27. 8. 2019 na mistrovském hřišti v Čeladné. Hugovi se zároveň podařilo v posledním turnaji dostat na tzv. „singlový hendykep“, což je číslo po 10. V celkovém republikovém žebříčku v kategorii mladších žáků do 12-ti let se Hugo momentálně pohybuje na 8. – 10. místě. Žebříček je průběžný a výsledky se aktualizují každý týden. Vyhodnocení roku a celkového žebříčku je zpravidla po sezóně přibližně v listopadu. Hugo hraje a trénuje prakticky s celou svojí rodinou a má spoustu golfových kamarádů po celé republice. Letos se aktivně do turnajů zapojila jeho sestra Anna (9 let) a se zábavou hraje Hugo s dědou a svými rodiči.

        

       Golf = sport, který zvyšuje koncentraci dětí

       Trošku vysvětlení… finančně se nejedná o nijak náročný sport, jak je ve společnosti zažito. Roční poplatek za dítě na blízkém hřišti v Kostelci u Zlína je cca 2000 Kč. Za tento poplatek může být hráč na hřišti třeba denně a zároveň mu přísluší 2 hodiny týdně trénovaní ve skupině začátečníků. Následně je způsob trénovaní ve skupinách nebo individuální jen na volbě rodičů/dítěte. Každopádně se dá pilovat přímo na cvičných plochách a na hřišti i samostatně a zdarma – v klubu, kde hráč má zaplacen roční poplatek. Běžná sada, pro začátečníka určitě použitých, holí stojí od 1000 do 3000 Kč. Dětské golfové hole je potřeba vyměnit podle vývoje růstu přibližně každé 2 roky.

       Pro lepší představu o fyzické náročnosti – každý na hráč na běžném turnaji ujde cca 10–12 km, švihne holí přibližně 300krát a stráví v krásné přírodě minimálně 4,5 hodiny v kuse. Vzhledem k tomu, že u golfu se při švihu aktivuje nejvíce hlubokých vnitřních svalů, tak se zdaleka nejedná o „procházku“, jak si spousta lidí myslí. Fyzická, a především psychická náročnost je velmi vysoká – jde o to, vydržet tlak a dokázat se soustředit na každou ránu.

       Prakticky se jedná o skvělý rodinný sport – přidat ke svému dítěti se může každý člen jeho rodiny a díky hodnocení výsledků podle hendykepu si může zahrát každý s každým. V golfovém klubu v Kostelci se nabízí také zvýhodněná členství pro rodiny s dětmi, a tak je možné neomezeně hrát rodinný golf a být tak venku společně s cílem se příjemně unavit.

       Výhodou zlínského klubu je také nejlépe vybavený indoor golf na celé Moravě – hala se sítěmi pro dlouhou hru a prostorem pro krátkou hru. V této hale je možné trénovat celou zimu a hráči tak mimo sezónu nevyjdou ze cviku.

        

       Více informací o sportu, soutěžích, žebříčcích i o Hugovi naleznete na níže uvedených odkazech:

       Morava Cup – www.moravacup.cz

       Mládežnické žebříčky ČGF: https://www.cgf.cz/cz/sportovni-golf/zebricky?matchId=504713659

       Hugo Mikl – www.hugo-mikl.webnode.cz

     • Cambridge Exams 
      • Cambridge Exams 

      • 17. 9. 2019
      • Mgr. Jana Fancová

       FOTOGALERIE

       Na konci školního roku 2018/2019 skládala tři děvčata (v té době žákyně 8. ročníku) mezinárodní zkoušku z angličtiny PET - úroveň B1. S radostí jsme se během prázdnin dozvěděli, že všechny tři složily zkoušku úspěšně. Gratulujeme.

     • Kroužek Mladý technik
      • Kroužek Mladý technik

      • 13. 9. 2019
      • Ivana Cibulková

       Vážení rodiče, milí žáci,

       DDM ASTRA Zlín, Tyršovo nábřeží 801 vám nabízí v letošním školním roce kroužek Mladý technik. Informace o kroužku a on-line přihlášení najdete v odkazu.

     • Konference Křižovatky ADHD
      • Konference Křižovatky ADHD

      • 13. 9. 2019
      • Ivana Cibulková

       Vážení rodiče, milí kolegové,

       v rámci programu Map II města Zlín si vás dovoluji pozvat na konferenci Křižovatky ADHD, která se uskuteční ve středu 9. října 2019. Dokument v příloze obsahuje program konference a hypertextový odkaz, na němž je možné se na konferenci přihlásit.

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

  • Barevný týden
  • Den stromů
  • DofE expedice
  • Kanishka Binayak Saha - předávání ceny 2019
  • Vyvěšení školní vlajky
  • Legiovlak
  • Přihlášení