• Žákovský parlament

          •  

           Žákovský parlament aneb jde to i jinak

           Od školního roku 2018/2019 ve škole pracuje žákovský parlament, který je partnerem vedení školy. Tento je složený z volených žáků 2. až 9. ročníků. Činnost žákovského parlamentu vychází z výstupů projektu „Škola demokracie 2“, do něhož se zapojili zástupci naší školy, dva žáci 9. ročníku. Hlavním cílem je uplatnit demokratické principy ve školním prostředí, tedy odstranit někdy nadbytečný vztah podřízenosti a nadřízenosti při řešení každodenních situací v životě školy.  

           Prakticky vypadá práce žákovského parlamentu následovně. Jeho členové přenášejí informace o případných problémech, nápadech a navrhovaných změnách ze svých tříd či neformálních skupin směrem k učitelům a vedení školy, i naopak. Nejde o individuální aktivity jednotlivců, ale o týmovou spolupráci. Na pravidelných schůzkách, které probíhají první úterý v měsíci, řeší, jakým způsobem mohou těmto problémům a nápadům vyjít vstříc. Jednání vedou sami, vedení školy či další pedagogičtí pracovníci jsou přizvanými hosty. Předseda parlamentu s místopředsedou se před schůzkou setkají s vedením školy a informují je o svých plánech a návrzích, navrhují, co by se mohlo v nejbližším období či během školního roku uskutečnit, co změnit atp.  Jejich názory jsou pro vedení školy důležité - je jistě v jeho zájmu podporovat samostatnost a zainteresovanost žáků. 

           Na webových stránkách má žákovský parlament svou vlastní rubriku a ke své činnosti využívá nástěnku, kde zveřejňuje plánované akce. 

           Mezi hlavní úkoly žákovského parlamentu patří:

           • aktivní zapojení do života školy a podpora informovanosti napříč školou
           • spolupodílení se na řešení aktuálních problémů a vzniklých situací
           • zvyšování samostatnosti a zájmu žáků o školní společenství
           • vedení žáků k zodpovědnému přístupu k dění ve škole
           • zlepšování partnerských vztahů, důvěry a celkově školního klimatu
           • podporování charitativních akcí aj.
          •  

           Seznam členů pro školní rok 2019/2020

          • TřídaJméno a příjmeníFunkce
           II. ARegina Cachová
           II. AFinn Kasper
           II. BErik Berisha
           II. BAlex Tretera
           III ATereza Kroupová
           III. AOliver Martin Mucha
           III. BKateřina Remešová
           III. BTobias Výhonský
           IV. ANatálie Bartošová
           IV. AFilip Točev
           IV. BJakub Duchtík
           IV. BVendula Mrlíková
           V. ASofie Chytilová
           V. ADavid Pospíšil
           V. BTereza Fojtíková
           V. BPhuong Vy Kieu
           VI. AAnna Štouračová
           VI. ADavid Uhlář
           VI. BNela Martínková
           VII. ARia Cardová
           VII. AEliška Hájková
           VII. BVojtěch Lehký
           VII. BBára Slaměnová
           VIII. AAdéla Gogelová
           VIII. AKlára Zapletalová
           VIII. BPavel Dostál
           VIII. BJan Šimek
           IX. ATeodor Lukšík
           IX. AMatěj Ševčík
           IX. BJakub Papežík
         • Kontakty

          • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
          • Kvítková 4338, 760 01 Zlín Czech Republic
          • +420 577 213 405
          • zskvitkova@zskvitkova.cz
        • Fotogalerie

          zatím žádné údaje
         • Přihlášení