• Profil školy

   •  

    Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace

    se nachází v centru města a dlouhodobě se specializuje na výuku cizích jazyků.

     

    Anglický jazyk

    • na 1. stupni

     • v 1. - 2. ročníku v dotaci 2 hodiny týdně
     • v 3. - 5. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně
     • v 1. - 5. ročníku probíhá výuka výtvarné výchovy v anglickém jazyce a ve většině předmětů je využívána metoda CLIL
    • na 2. stupni

     • v 6. - 9. ročníku v dotaci 4 hodiny týdně

     

    Druhý cizí jazyk

    (francouzský, německý nebo španělský)

    • je vyučován od 5. ročníku
    • v 5. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně
    • v 6. - 7. ročníku v dotaci 4 hodiny týdně
    • v 8. - 9. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně, které je možné doplnit volitelným předmětem Konverzace v druhém cizím jazyce v dotaci 1 hodina týdně
    • pro žáky, kteří si zvolí jako druhý cizí jazyk německý jazyk, probíhá výuka výtvarné výchovy v němčině

     

    Třetí cizí jazyk

    (francouzský, německý nebo španělský)

    • je nabízen jako volitelný od 8. ročníku v dotaci 1 hodina týdně

     

    Další možnosti využití jazykových dovedností žáků

    • jazykové vyučování je doplněno jazykovými kroužky
    • žáci 6. – 9. ročníku mají možnost navštěvovat anglický klub vedený rodilým mluvčím
    • podle úrovně svých znalostí se mohou připravovat a účastnit mezinárodních jazykových zkoušek
     • Cambridge (jazyk anglický)
     • Fit in Deutsch (jazyk německý)
     • Delf A1, A2 (jazyk francouzský)
     • DELE (jazyk španělský)
    • škola organizuje poznávací zájezdy do Velké Británie, Rakouska, Francie, Německa nebo Španělska a výměnné pobyty

     

    Další informace o škole

    • škola dbá na všestranný rozvoj osobnosti žáků
    • organizuje sportovně zaměřené aktivity
     • v 6. ročníku žáci absolvují adaptačně turistický kurz
     • v 7. ročníku lyžařský kurz
     • v 8. ročníku cyklistický kurz
     • v 9. ročníku vodácký kurz
    • o kvalitě školy vypovídá úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na střední školy
    • součástí školy je
     • školní družina
      • určena žákům 1. – 5. ročníku
      • provoz školní družiny je od 6:30 do 17:00, v pátek do 16:30 hodin
      • v rámci školní družiny nabízíme řadu zájmových kroužků
     • školní jídelna
      • dbá na kvalitu stravování
      • nabízí zdravou výživu (včetně bezlepkové diety)
      • strávníci si mohou několikrát týdně vybrat ze dvou jídel
  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338, 760 01 Zlín Czech Republic
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení