• Školní družina

    • Informace školní družiny pro školní rok  2019/2020

      

     Vedoucí vychovatelka

     Irena Novosadová

     e-mail: irena.novosadova@zskvitkova.cz

      

     Provoz školní družiny

   • DenRánoOdpoledne
    Pondělí6:30 - 7:4511:40 - 17:00
    Úterý6:30 - 7:4511:40 - 17:00
    Středa6:30 - 7:4511:40 - 17:00
    Čtvrtek6:30 - 7:4511:40 - 17:00
    Pátek6:30 - 7:4511:40 - 16:30
   •  

    Přihláška do školní družiny

    • Přihláška do školní družiny je závazná.
    • Přihlášení a odhlášení je možné pouze v pololetí.
    • Přihlášku do školní družiny naleznete ZDE.

     

     

    Platby

    Měsíční platba činí 200 Kč. Platba probíhá pololetně:

    • 1. platba - do 20. 9. 2019 (září - prosinec): 800 Kč na níže uvedený účet školy
    • 2. platba - do 24. 1. 2020 (leden - červen): 1200 Kč na níže uvedený účet školy

     

    Účet školy pro účely plateb školného za ŠD: 35 - 1422367309/0800

    Variabilní symbol: obdrží každé dítě od paní vychovatelky

    Do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2019/2020.

     

     

    Další informace

    Po ukončení vyučování předávají třídní učitelé žáky 1. a 2. tříd vychovatelkám, které s nimi odcházejí na oběd do školní jídelny. Žáci vyšších ročníků přicházejí do družiny v doprovodu vyučujících.

    Odpolední činnosti

    • Odpočinková, rekreační, zájmová, sportovní, příprava na vyučování, didaktické hry.       

     

    Zájmové kroužky

    • Rozpis kroužků školní družiny bude upřesněn od 27. 8. 2019 na stránkách školy v sekci Školní družina.
    • Zařazení žáka do kroužku je nenárokové, kapacita je omezená.
    • Přihlašovat žáky bude možné telefonicky ve dnech 3. - 5. 9. 2019 od 14:30 do 15:30.
    • Kroužky budou začínat v týdnu od 16. 9. 2019.

     

    Ranní družina

    • Žáci mohou chodit do ranní družiny nepravidelně, nemusí to dopředu hlásit paní vychovatelce.
    • Do budovy přicházejí hlavním vchodem.
    • Příchod do ranní družiny je možný od 6:30 do 7:30 hodin.

     

    Vyzvedávání dětí ze školní družiny

    • Vyzvedávání dětí ze školní družiny se řídí údajem uvedeným na přihlášce.
    • V případě, že během roku budete žádat změnu odchodu dítěte z družiny, ohlásíte toto vychovatelce, která si změnu zaznamená.
    • Pokud má dítě odejít ze školní družiny samo, musíte to sdělit písemně v deníčku s dobou odchodu, datem, podpisem a údajem, že dítě odchází samostatně.
    • Pokud je uveden odchod s doprovodem, je dítě svěřeno pouze tomu, kdo je jmenovitě uveden.
    • Jestliže žák nemá uvedený čas odchodu, zákonný zástupce je povinen si dítě vyzvednout osobně.
    • Pokud si vyzvedáváte své dítě, oznamte toto prostřednictvím telefonu do školní družiny - paní vychovatelka dítě pošle do šatny.

     

    Povinnosti žáků

    • Ztráty i jakékoliv úrazy musí žák neprodleně ohlásit paní vychovatelce.
    • Žák by měl mít ve třídě převlečení na odpolední rekreační a sportovní činnosti (v plátěném sáčku ve skříňce). 

     

     

    Dokumenty školní družiny

    Dokumenty školní družiny naleznete ZDE

     

     

    Kroužky

    V letošním školním  roce 2019/2020 jsme v rámci školní družiny připravili pro vaše děti nové zájmové kroužky.

    Ve dnech 3. - 5. září 2019 od 14:30 do 15:30 můžete telefonicky přihlásit vaše dítě do kroužku na  tel.čísle: 777257971

    Kapacita kroužků je omezená.

    Na vaše děti se těší vychovatelky školní družiny.

     

    Pondělí

    Zdravé mlsání  I.

    pro žáky 2., 3. tříd

    Den: pondělí

    Čas: 15:00 - 17.00

    FOTOGALERIE

    Již z názvu je patro, že budeme mít ve školní družině malé kuchtíky, kteří se naučí různé pomazánky, naučí se správnému stolování a chování, seznámí se s bylinkami v kuchyni, s přírodní kosmetikou, vyrobí si mýdlo, zdravé koktejly a dozví se mnoho zajímavostí o nejrůznějších cizokrajných potravinách.

     

    Přírodovědný kroužek

    pro žáky 1., 2., 3. tříd

    Den: pondělí

    Čas: 15:00 - 17:00

    FOTOGALERIE

    Děti se zde naučí pečovat o květiny, lépe vnímat přírodu kolem nás. Budou pěstovat květinky od semínka, vyrobí si herbář bylinek,  leporelo naší přírody, dekoraci z přírodnin, navštíví skleník a budou se starat o květiny v naší škole. Do přírody patří také zvířátka a hmyz. Na děti také čeká zábavná celoroční soutěž. Naším cílem je chránit přírodu.

     

    Dívčí klub

    pro žáky 2. tříd

    Den: pondělí

    Čas: 15:00 - 16:30

    FOTOGALERIE

    Tento kroužek je určen všem děvčatům, princeznám, divoženkám, vědkyním, kosmonautkám, prezidentkám a všem dalším holčičkám, které se chtějí něco nového naučit. V tomto kroužku se budeme věnovat poznávání i povídání, umění, čtení, objevování, pohybovým činnostem, hudbě, ale třeba také zdravému životnímu stylu a stravování formou přípravy zdravých nápojů a jednoduchých pokrmů. Bude zde prostor i pro rozvoj vlastní kreativity a vlastních zájmů. Zájemkyně se také mohou zapojit do dobročinné činnosti prostřednictvím návštěvy domovů pro seniory. Přihlášené zájemkyně si připraví vlastní hrníček a lžičku. 

     

    Úterý

    Kroužek dovedných rukou

    pro žáky 1., 2., 3. tříd

    Den: úterý

    Čas: 15:00 - 16:30

    FOTOGALERIE

    V tomto kroužku budou děti pracovat s papírem (stříhání, slepování, výroba koláží, ozdob, záložek apod.), s modelovací hmotou (modurit, plastelína, vizovické pečivo, slané těsto), s přírodními materiály (navlékání, lisování výroba figurek, náhrdelníků a závěsných dekorací). Děti se naučí trpělivosti, pečlivosti, přesnosti, citu pro materiál, estetickému a prostorovému cítění. 

     

    Joginek

    pro žáky 1., 2., 3. tříd

    Den: úterý

    Čas: 15:00 - 16:30  (2 skupiny: 1. skupina 15:00 - 15:45,  2. skupina 15:45 - 16:30)

    FOTOGALERIE

    Jogínek je kroužek, ve kterém se děti naučí základy jógy i jiných zdravotních cviků k protažení i posílení celého těla. Nejen dospělí, ale také děti jsou vystaveny stresu, který se může projevit různými způsoby. V tomto kroužku se budeme učit, jak stresu čelit, jak uvolnit napětí a také jak správně relaxovat. Mimo cvičení se bude kroužek věnovat také zdravému životnímu stylu a stravování. Těšit se můžete na ochutnávání ovoce, zeleniny a také na přípravu zdravých nápojů a smoothie. 

     

    Ruční práce

    pro žáky 1., 2., 3. tříd

    Den: úterý

    Čas: 15:00 - 16:30

    FOTOGALERIE

    V tomto kroužku budou vítání i chlapci. Cílem bude zvládnout šití základních stehů i vyšívací technicky. Děti se naučí  základům háčkování, pletení a výsledkem budou ty nejkrásnější výrobky co určitě potěší. 

     

    Středa

    Sportovní hry (hry našich babiček)

    pro žáky 1. tříd

    Den: středa

    Čas:13:30 - 14:30

    FOTOGALERIE

    Děti se seznámí  a naučí hry našich babiček. Naučí se základům pohybových her. Určitě na ně čekají nejrůznější soutěže a hlavně radost s pohybu.

     

    Výtvarný kroužek

    pro žáky 1., 2. tříd

    Den: středa

    Čas: 15:00 – 16:30

    FOTOGALERIE

    Pokud rád nebo ráda maluješ, kreslíš a vyrábíš, tak tohle je kroužek přesně pro tebe. Ve Výtvarce se děti naučí nové techniky tvorby, práce s tradičním i netradičním materiálem, mohou zde rozvíjet jemnou motoriku, ale také vlastní fantazii a kreativitu. Prostor bude pro skupinová i individuální díla, která děti mohou podle vlastní volby vystavit v prostorách školy či si je odnést domů. 

     

    Zdravé mlsání II.

    pro žáky 2., 3. tříd

    Den: středa

    Čas: 14:30 – 17:00

    Již z názvu je patro, že budeme mít ve školní družině malé kuchtíky, kteří se naučí různé pomazánky, naučí se správnému stolování a chování, seznámí se s bylinkami v kuchyni, s přírodní kosmetikou, vyrobí si mýdlo, zdravé koktejly a dozví se mnoho zajímavostí o nejrůznějších cizokrajných potravinách.

     

    Čtvrtek

    Korálkování

    pro žáky 2., 3. tříd

    Den: čtvrtek 

    Čas: 15:00 - 17:00

    FOTOGALERIE

    Děti si zlepší  jemnou motoriku, naučit se soustředit se na práci,  trpělivosti, přesnosti při práci, vytrvalosti a píli k dosažení cílů. Budou pracovat s korálky různých velikosti a tvaru, naučí nové techniky při výrobě šperků, zvířátek, kytiček různého tvaru a velikosti.

     

    Pátek

    Pohybový kroužek

    pro žáky 2., 3. tříd

    Den: pátek

    Čas:14:00 - 15:00

    FOTOGALERIE

    Již z názvu je patrno, že se nebude stát, ale hrát. Čekají na děti nejrůznější pohybové hry, při kterých musí dodržovat pravidla a fér hru. Naučí se pohybové dovednosti jako je: běh, cvičení na nářadí, správná chůze a držení těla, cvičení prostná, ovládání míče jako je koulení, kopání i házení, míčové hry.  Na děti čeká spousta her, sportovních soutěží a hlavně radost z pohybu. 

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

  • Výstava Vizovice
  • FOTOSOUTĚŽ - Můj život v karanténě
  • Experimentárium
  • Típico desayuno espaňol
  • Konverzační soutěž v AJ
  • Škola v přírodě
  • Přihlášení