• Školní družina

    • Informace školní družiny pro školní rok  2020/2021

      

     Vedoucí vychovatelka

     Irena Novosadová

     e-mail: irena.novosadova@zskvitkova.cz

      

     Provoz školní družiny

   • DenRánoOdpoledne
    Pondělí6:30 - 7:4511:40 - 17:00
    Úterý6:30 - 7:4511:40 - 17:00
    Středa6:30 - 7:4511:40 - 17:00
    Čtvrtek6:30 - 7:4511:40 - 17:00
    Pátek6:30 - 7:4511:40 - 16:30
   •  

    Přihláška do školní družiny

    • Přihláška do školní družiny je závazná.
    • Přihlášení a odhlášení je možné pouze v pololetí.
    • Přihlášení do školní družiny bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře.

     

     

    Platby

    Měsíční platba činí 300 Kč. Platba probíhá pololetně:

    • 1. platba - do 30. 9. 2020 (září - prosinec): 1200 Kč na níže uvedený účet školy
    • 2. platba - do 31. 1. 2021 (leden - červen): 1800 Kč na níže uvedený účet školy

     

    Účet školy pro účely plateb školného za ŠD: 35 - 1422367309/0800

    Variabilní symbol: obdrží každé dítě od paní vychovatelky.

    Do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD - jméno a příjmení dítěte, třídu ve školním roce 2020/2021.

     

     

    Další informace

    Ranní družina

    • Žáci mohou chodit do ranní družiny nepravidelně, nemusí to dopředu hlásit paní vychovatelce.
    • Do budovy přicházejí hlavním vchodem.
    • Příchod do ranní družiny je možný od 6:30 do 7:30 hodin.

     

    Po ukončení vyučování předávají třídní učitelé žáky 1. a 2. tříd vychovatelkám, které s nimi odcházejí na oběd do školní jídelny. Žáci vyšších ročníků přicházejí do družiny v doprovodu vyučujících.

    Odpolední činnosti

    • Odpočinková, rekreační, zájmová, sportovní, příprava na vyučování, didaktické hry.       

     

    Zájmové kroužky

    • Rozpis kroužků školní družiny bude upřesněn od 28. 8. 2020 na stránkách školy v sekci Školní družina.
    • Zařazení žáka do kroužku je nenárokové, kapacita je omezená.
    • Přihlašovat žáky bude možné po výzvě prostřednictvím EduPage
    • Kroužky budou začínat v týdnu od 14. 9. 2020.

     

    Vyzvedávání dětí ze školní družiny

    • Vyzvedávání dětí ze školní družiny se řídí údajem uvedeným na přihlášce.
    • V případě, že během roku budete žádat změnu odchodu dítěte z družiny, ohlásíte toto vychovatelce, která si změnu zaznamená.
    • Pokud má dítě odejít ze školní družiny samo, musíte to sdělit písemně v deníčku s dobou odchodu, datem, podpisem a údajem, že dítě odchází samostatně.
    • Pokud je uveden odchod s doprovodem, je dítě svěřeno pouze tomu, kdo je jmenovitě uveden.
    • Jestliže žák nemá uvedený čas odchodu, zákonný zástupce je povinen si dítě vyzvednout osobně.
    • Pokud si vyzvedáváte své dítě, oznamte toto prostřednictvím telefonu do školní družiny - paní vychovatelka dítě pošle do šatny.

     

    Povinnosti žáků

    • Ztráty i jakékoliv úrazy musí žák neprodleně ohlásit paní vychovatelce.
    • Žák by měl mít ve třídě převlečení na odpolední rekreační a sportovní činnosti (v plátěném sáčku ve skříňce). 

     

     

    Dokumenty školní družiny

    Dokumenty školní družiny naleznete ZDE

     

     

    Kroužky

    Vážení rodiče, v letošním školním  roce 2020/2021 jsme v rámci školní družiny připravili pro vaše děti tyto zájmové kroužky. Děti můžete přihlásit elektronickou přihláškou, která vám bude zaslána ve zprávě  Edupage.

    Kapacita kroužků je omezená.

    Na vaše děti se těší vychovatelky školní družiny.

     

    Pondělí

    Zdravé mlsání (1., 2., 3. třídy)

    Dívčí klub (1., 2., 3., 4. třídy)

    Výtvarný kroužek (2., 3. třídy)

    Papíráček (1. třídy)

     

    Úterý

    Sportovní kroužek (1., 2. třídy)

    Mladý redaktor (2., 3., 4. třídy)

    Dovedné ruce (2., 3. třídy)

     

    Středa

    Výtvarný kroužek (1. třídy)

    Zdravé mlsání II. (4., 5. třídy)

    Dramatický kroužek (2., 3., 4. třídy)

     

    Čtvrtek

    Korálkování (1., 2., 3., 4. třídy)

    Logopedický kroužek (1., 2., 3., 4. třídy)

     

    Pátek

    Pohybový kroužek (3., 4., 5. třídy)

     

     

    Zdravé mlsání  I.

    pro děti 2., 3. tříd

    Kroužek vede: Hiblerová Monika

    Den: pondělí

    Čas:15:00 – 17:00

    Již z názvu je patrno, že budeme mít ve školní družině malé kuchtíky, kteří se naučí různé pomazánky, naučí se správnému stolování a chování, seznámí se s bylinkami v kuchyni, s přírodní kosmetikou, vyrobí si mýdlo, zdravé koktejly a dozví se mnoho zajímavostí o nejrůznějších cizokrajných potravinách.

     

    Dívčí klub

    pro děti 2. tříd

    Kroužek vede: Skýpalová Radka

    Den: pondělí

    Čas: 15:00 – 16:30

    Tento kroužek je určen všem děvčatům, princeznám, divoženkám, vědkyním, kosmonautkám, prezidentkám a všem dalším holčičkám, které se chtějí něco nového naučit. V tomto kroužku se budeme věnovat poznávání i povídání, umění, čtení, objevování, pohybovým činnostem, hudbě, ale třeba také zdravému životnímu stylu a stravování formou přípravy zdravých nápojů a jednoduchých pokrmů. Bude zde prostor i pro rozvoj vlastní kreativity a vlastních zájmů. Zájemkyně se také mohou zapojit do dobročinné činnosti prostřednictvím návštěvy domovů pro seniory. Přihlášené zájemkyně si připraví vlastní hrníček a lžičku. 
     

    Výtvarný kroužek

    pro děti  2., 3. tříd

    Kroužek vede: Rožková Erika

    Den: pondělí

    Čas: 15:00 – 17:00

    Pokud rád nebo ráda maluješ, kreslíš a vyrábíš, tak tohle je kroužek přesně pro tebe. Ve Výtvarce se děti naučí nové techniky tvorby, práce s tradičním i netradičním materiálem, mohou zde rozvíjet jemnou motoriku, ale také vlastní fantazii a kreativitu. Prostor bude pro skupinová i individuální díla, která děti mohou podle vlastní volby vystavit v prostorách školy či si je odnést domů. 

     

    Papíráček

    pro děti 1. tříd

    Kroužek vede: Novosadová  Irena

    Den: pondělí

    Čas:15:00 – 16:30

    V tomto kroužku budeme pracovat pouze s papírem, nůžkami, lepidlem. Zdokonalíme se ve stříhání, vystřihování, lepení. Naše fantazie bude mít možnost se kreativně vyjádřit. Výsledky naší práce si vždy vezmete domů, aby i ostatní viděli jak jste šikovní.  Budeme  vyrábět především květinové výzdoby, dekoraci na dveře, na Velikonoce, na Vánoce, jen tak pro radost a nezapomeneme ani na zvířátka nebo letadla atd.

     

    Sportovní kroužek

    pro děti 1., 2. tříd

    Kroužek vede: Rožková Erika

    Den: úterý

    Čas: 13:00 – 14:15

    Ve sportovním kroužku se bude podporovat pohyb dětí a jejich fyzická zdatnost, a to zábavnou formou. Děti si protáhnou celé tělo a naučí se spoustu nových her. Zahrajeme si hry míčové, kolektivní, využijeme různé sportovní pomůcky a náčiní. Těšit se děti můžou i na zábavné soutěže.

     

    Kroužek dovedných rukou 

    pro děti  2., 3. tříd

    Kroužek vede: Vojkůvková Jitka

    Den: úterý

    Čas: 15:00 – 16:30

    V tomto kroužku budou děti pracovat s papírem (stříhání, slepování, výroba koláží, ozdob, záložek apod.), s modelovací hmotou (modurit, plastelína, vizovické pečivo, slané těsto), s přírodními materiály (navlékání, lisování, výroba figurek, náhrdelníků a závěsných dekorací). Děti se naučí trpělivosti, pečlivosti, přesnosti, citu pro materiál, estetickému a prostorovému cítění.

     

    Kroužek - Mladý redaktor

    Kroužek vede: Skýpalová Radka

    pro děti 2.,3.,4. tříd

    Den: úterý

    Čas: 15:00 – 16:30

    Letošní novinkou bude kroužek mladý redaktor, ve kterém si zkusíte opravdovou novinářskou práci. A nezůstane jen u zkoušení, protože členové tohoto kroužku se budou podílet na tvorbě školní časopisu, který bude vydáván několikrát za školní rok. Editoři časopisu budou tvořit celý obsah, který zahrne škálu činností jako rozhovory s osobnostmi i žáky, fotografování, tvorba zábavných částí, psaní článků a různá témata a mnoho dalších. Těším se na vás.

     

    Výtvarný kroužek

    pro děti 1. tříd

    Kroužek vede: Skýpalová Radka

    Den: středa

    Čas: 15:00 – 16:30

    Pokud rád nebo ráda maluješ, kreslíš a vyrábíš, tak tohle je kroužek přesně pro tebe. Ve Výtvarce se děti naučí nové techniky tvorby, práce s tradičním i netradičním materiálem, mohou zde rozvíjet jemnou motoriku, ale také vlastní fantazii a kreativitu. Prostor bude pro skupinová i individuální díla, která děti mohou podle vlastní volby vystavit v prostorách školy či si je odnést domů. 

     

    Zdravé mlsání II.

    pro děti 4., 5. tříd

    Kroužek vede: Hiblerová Monika

    Den: středa

    Čas: 15:00 – 17:00

    Již z názvu je patrno, že budeme mít ve školní družině malé kuchtíky, kteří se naučí různé pomazánky, naučí se správnému stolování a chování, seznámí se s bylinkami v kuchyni, s přírodní kosmetikou, vyrobí si mýdlo, zdravé koktejly a dozví se mnoho zajímavostí o nejrůznějších cizokrajných potravinách.

     

    Dramatický kroužek

    pro děti 2., 3., 4. tříd

    Kroužek vede: Vojkůvková Jitka

    Den: středa

    Čas: 15:00 – 17:00

    V tomto kroužku se naučíme komunikovat mezi sebou, všichni se aktivně zapojíme do připravených her. Určitě nastudujeme hru nebo divadelní představení. Vyrobíme si kulisy, kostýmy. Naučíme se: psychomotorické cvičení a hry, hry na soustředění pozornosti, techniku řeči, dechu, hlasu,  artikulace, zásady pohybu a orientace na jevišti. A možná se uskuteční i  beseda s režisérem nebo hercem a prohlídka městského divadla.

     

    Korálkování

    pro děti  1., 2., 3., 4. tříd

    Kroužek vede: Novosadová Irena

    Den: čtvrtek

    Čas: 15:00 – 16:30

    Děti si zlepší  jemnou motoriku, naučit se soustředit se na práci,  trpělivosti, přesnosti při práci, vytrvalosti a píli k dosažení cílů. Budou pracovat s korálky různých velikosti a tvaru, naučí nové techniky při výrobě šperků, zvířátek, kytiček různého tvaru a velikosti.

     

    Logopedický kroužek

    pro děti 1., 2., 3., 4. tříd

    Kroužek vede: Rožková Erika

    Den: čtvrtek

    Čas: 15:00 – 17:00

    V tomto kroužku si budeme hodně povídat a hrát zábavné hry zaměřené na rozvoj řeči. Avšak logopedický kroužek nebude pouze o povídání, zaměříme se taktéž na rozvoj hrubé a jemné motoriky, motoriky mluvidel, grafomotoriky, sluchové a zrakové vnímání – budeme tvořit, hrát si, a především se společně bavit.

     

    Pohybový kroužek

    pro děti 3., 4., 5. tříd

    Kroužek vede: Hauserová Petra

    Den: pátek

    Čas:14:00 – 15:00

    Již z názvu je patrno, že se nebude stát, ale hrát. Čekají na děti nejrůznější pohybové hry, při kterých musí dodržovat pravidla a fér hru. Naučí se pohybové dovednosti jako je: běh, cvičení na nářadí, správná chůze a držení těla, cvičení prostná, ovládání míče jako je koulení, kopání i házení, míčové hry.  Na děti čeká spousta her, sportovních soutěží a hlavně radost z pohybu.

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení