• Zápis do 1. třídy

   • Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

     

     

    Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

    Seznam přijatých uchazečů (dětí) pro školní rok 2020/2021 - autoremedura (zveřejněno 23.4.2020) 

    Seznam přijatých uchazečů (dětí) pro školní rok 2020/2021 (zveřejněno 8.4.2020) 

    Seznam nepřijatých uchazečů (dětí) pro školní rok 2020/2021 (zveřejněno 8.4.2020) 

     

     

    Informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

    Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se koná 3. dubna 2020 od 8:00 do 18:00 hodin.

    Vážení rodiče, přečtěte si prosím pokyny k formální části zápisu.

    Další informace ohledně rozhovoru a činností s dítětem, které budou provedeny on-line, se dozvíte ve škole v den zápisu 3.4.2020.

    Vyplňte prosím doma zápisový list, uveďte čitelně email a telefon. Zápisový list přineste s sebou k formální části zápisu.

    Přílohy:

    Zápisový list

     

    REGISTRACE dítěte probíhá na www.zapisdozszlin.cz od 16.03.2020 do 02.04.2020.

    POSTUP: REGISTRACE

    • Vytvořte si uživatelský účet (zákonného zástupce).
    • Po přihlášení do uživatelského účtu vytvořte elektronický profil Vašeho dítěte – vyplňte a uložte všechny údaje o dítěti.
    • Vyberte ZŠ a „zaregistrujte“, tj. předejte profil Vašeho dítěte do vybrané ZŠ.
    • Pokud vybraná ZŠ nabízí funkci rezervace termínu zápisu, můžete si zarezervovat Vámi vybraný čas zápisu dne 03.04.2020.
    • Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ (dále jen žádost) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost o přijetí obsahuje jedinečné identifikační číslo Vašeho dítěte (ID) a registrační číslo vybrané ZŠ (Reg. č.)..
    • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti bude jim žádost vytištěna přímo u zápisu v ZŠ.
    • V případě „registrace“ dítěte do jiné ZŠ musíte výběr ZŠ a „registraci“ (předání profilu) do ZŠ opakovat včetně tisku žádosti. Každá ZŠ má jiné registrační číslo žádosti!
    • V případě oprav údajů o zákonných zástupcích nebo dítěti ve Vašem uživatelském účtu si znovu vygenerujte a vytiskněte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ!
    • POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání podepsané žádosti  v příslušné ZŠ nebude přijímací řízení zahájeno!

     

    PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – pátek 03.04.2020 od 08:00 do 17:35 hodin

    • Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu v pátek 03.04.2020 od 13:00 do 18:00 hod. (ZŠ Zlín, Kvítková 4338 od 8:00 do 16:00 hod.).
    • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.
    • Po odevzdání žádosti o přijetí budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

     

    ROZHODOVÁNÍ

    • Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ 03.04.2020 se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
    • Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte.
    • Postup ZŠ při přijímání je uveden v žádosti o přijetí, na druhé straně v dalších informacích. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.
    • Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

     

    ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

    • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
    • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
    • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
    • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.

     

     

    Obecné informace k zápisu, destero pro rodiče

    Veškeré důležité informace naleznete www.zapisdozszlin.cz/informace-k-zapisu.

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

  • Pozdrav z online výuky
  • Být kamarádi
  • Our magic bag
  • Zábavná matematika
  • Kahoot
  • IT ve výuce
  • Přihlášení