• Zápis do 1. třídy

   • Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

     

    Výsledky zápisu do 1. tříd

    Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

     


     

    Den otevřených dveří ve škole

    Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří, který proběhne dne 11.03.2022 od 9:00 do 13:00.

    Pozvánka na den otevřených dveří

     

    Den (po)otevřených dveří (online)

    Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Vás také srdečně zve na den (po)otevřených dveří v online formě. Naši zaměstnanci pro Vás připravili videospot, ve kterém se dozvíte základní informace o naší škole a budete moci nahlédnout do našeho milého školního prostředí.

    A navíc překvapení! Celou prohlídkou Vás totiž provede oblíbený herec Městského divadla Zlín, pan Marek Příkazký, který si na vlastní kůži opět vyzkoušel roli žáka základní školy a to, co škola nabízí, za Vás poctivě prozkoumal a vyzkoušel.

    Pokud zvažujete Kvítkovou jako odrazový můstek vzdělávání Vašeho dítěte, věříme, že jsme ta pravá volba.

    Přejeme příjemnou zábavu při sledování videa.

     


     

    Informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

    Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 se koná 1. dubna 2022 od 8:00 do 17:00 hodin.

    Vážení rodiče, níže si  prosím přečtěte pokyny k jednotlivým částem zápisu.

     

    1. Registrace dítěte

    REGISTRACE dítěte probíhá na www.zapisdozszlin.cz od 01.03.2022 do 30.03.2022.

     

    POSTUP REGISTRACE

    • Vytvořte si uživatelský účet (zákonného zástupce).
    • Po přihlášení do uživatelského účtu vytvořte elektronický profil Vašeho dítěte – vyplňte a uložte všechny údaje o dítěti.
    • Vyberte ZŠ a „zaregistrujte“, tj. předejte profil Vašeho dítěte do vybrané ZŠ.
    • Pokud vybraná ZŠ nabízí funkci rezervace termínu zápisu, můžete si zarezervovat Vámi vybraný čas zápisu dne 01.04.2022.
    • Vytiskněte si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ (dále jen žádost), nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost o přijetí obsahuje jedinečné identifikační číslo Vašeho dítěte (ID) a registrační číslo vybrané ZŠ (Reg. č.)..
     • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti bude jim žádost vytištěna přímo u zápisu v ZŠ.
    • V případě „registrace“ dítěte do jiné ZŠ musíte výběr ZŠ a „registraci“ (předání profilu) do ZŠ opakovat včetně tisku žádosti. Každá ZŠ má jiné registrační číslo žádosti!
    • V případě oprav údajů o zákonných zástupcích nebo dítěti ve Vašem uživatelském účtu si znovu vygenerujte a vytiskněte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na vybranou ZŠ!
    • POZOR! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání podepsané žádosti  v příslušné ZŠ nebude přijímací řízení zahájeno!

     

    2. Vyplnění zápisového listu

    Vyplňte prosím online zápisový list dítěte.

     

    3. Příjem žádostí, zápis s dítětem

    PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – pátek 01.04.2022 od 08:00 do 17:00 hodin

    • Vyplněnou (vytištěnou) a podepsanou žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci osobně ve vybrané ZŠ, ve které dítě zaregistrovali v době zápisu v pátek 01.04.2022.
    • Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace, bude jim žádost vytištěna nebo s nimi provedena registrace s tiskem žádosti přímo u zápisu v ZŠ.
    • Po odevzdání žádosti o přijetí budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.
    • K zápisu si prosím vezměte tyto doklady:
     • písemnou žádost
     • platný průkaz totožnosti (zákonný zástupce)
     • rodný list dítěte

     

    ZÁPIS S DÍTĚTEM

    • Po odevzdání žádosti proběhne v ZŠ zápis s dítětem. 
    • Součástí zápisu je rozhovor a činnosti s dítětem s cílem vyhodnotit předpoklady dítěte pro jeho vzdělávání ve vzdělávacím programu školy s rozšířenou výukou cizích jazyků.

     

    4. Rozhodování

    • Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ dne 01.04.2022 se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
    • Ředitelé jednotlivých ZŠ rozhodnou podle postupu ZŠ při přijímání dětí do 1. ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte.
    • Postup ZŠ při přijímání je uveden v žádosti o přijetí, na druhé straně v dalších informacích. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.
    • Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín je stanoven ředitelkou školy na 07.04.2022 v čase 11:00 - 15:00.

     

    5. Zveřejnění výsledků

    • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
    • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
    • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
    • Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech ZŠ.

     

     

    Obecné informace k zápisu, desatero pro rodiče

    Veškeré důležité informace naleznete www.zapisdozszlin.cz/informace-k-zapisu.

     


     

    Zápis dětí z Ukrajiny pro školní rok 2022/2023

     

    Výsledky zápisu

    Seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023 (30.03.2022)

    Seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023 (08.04.2022)

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338, 760 01 Zlín Czech Republic
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení