• Školská rada

  • Členové

  • Jméno a příjmeníE-mail
   Mgr. Jana Fancová

   jana.fancova@zskvitkova.cz

   Mgr. Kateřina Klimková

   katerina.klimkova@skolajazyku.com

   Mgr. Věra Stojarová

   info@inspiracezlin.eu

   Bc. Kateřina Francová

   katerinafrancova@zlin.eu

   Hana Hráčková

   hanahrackova@zlin.eu

   Mgr. Daniela Kratinová

   daniela.kratinova@zskvitkova.cz

  •  

   Práva a povinnosti Školské rady

   (Dle zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - § 167, § 168.)

    Školská rada

   • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
   • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
   • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
   • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
   • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
   • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
   • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
   • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

    

    

   Dokumenty Školské rady

   Volební řád školské rady ve statutárním městě Zlíně

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338, 760 01 Zlín Czech Republic
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení