• Dotace a granty

    • Probíhající projekty

      • Doučování žáků škol

      • Šablony III - ZŠ Zlín Kvítková

      • Program: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

       Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022810

       Realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

       Obdržená dotace: 939 004 Kč

       Žadatel: Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace

       Charakteristika projektu:

       V rámci projektu jsou financovány následující aktivity: 

       • Školní asistent - personální podpora ZŠ

       • Projektový den ve výuce

       • Projektový den mimo školu

       • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

      • Šablony II - ZŠ Zlín Kvítková

      • Program: 63. výzva - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

       Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014346

       Realizace: 1. 9. 2019 - 28. 2. 2022

       Obdržená dotace: 1 903 452 Kč

       Žadatel: Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace

       Charakteristika projektu:

       V rámci projektu jsou financovány následující aktivity: 

       • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ - výuka rodilých mluvčích

       • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

       • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

       • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

       • Projektový den ve škole

       • Projektový den mimo školu

       • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ

       • Komunitně osvětová setkávání

       • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

       • Projektový den v ŠD/ŠK

       • Projektový den mimo ŠD/ŠK

        

      • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III


    •  

     Archivované projekty

      • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338, 760 01 Zlín Czech Republic
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení