• Dotace a granty

      • Šablony II - ZŠ Zlín Kvítková

      • Program: 63. výzva - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

       Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014346

       Realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

       Obdržená dotace: 1 903 452 Kč

       Žadatel: Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace

       Charakteristika projektu:

       V rámci projektu jsou financovány následující aktivity: 

       • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ - výuka rodilých mluvčích

       • Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

       • Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

       • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

       • Projektový den ve škole

       • Projektový den mimo školu

       • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ

       • Komunitně osvětová setkávání

       • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

       • Projektový den v ŠD/ŠK

       • Projektový den mimo ŠD/ŠK

        

      • Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

      • Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

       Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039

       Realizátor: Statutární město Zlín, partnerem je Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

       Realizace: 1.12.2018 - 30.11.2021 (36 měsíců)

       Rozpočet: 10 090 010 Kč

       Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a z prostředků realizátora projektu

       Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a rovného vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení