• Novinky

     • Úspěch v krajském kole Konverzační soutěže v jazyce německém
      • Úspěch v krajském kole Konverzační soutěže v jazyce německém

      • 25. 4. 2022
      • Ačkoliv je apríl, tak následující zpráva apríl rozhodně není! :-) 

       Začátkem dubna se na Gymnáziu TGM ve Zlíně konalo krajské kolo Konverzační soutěže v jazyce německém, v němž se naši žáci 9. B umístili na 3. a 4. místě.

       Moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

       Jen tak dál! :-)

       Daniela Kratinová

     • Velikonoce u prvňáčků
      • Velikonoce u prvňáčků

      • 25. 4. 2022
      • Období velikonočních svátků jsme si s prvňáčky z 1. A. i 1. B. zpestřili učením a aktivitami, které s nimi úzce souvisí. Vyjasnili jsme si co jsou tradice a zvyky, proč se dodržují, co je pomlázka a naučili jsme se taky velikonoční koledu. Dokonce jsme pracovali i ve skupinkách a společně vytvořili obří kraslici z papíru. Moc se nám to líbilo a jak se nám dařilo? Podívejte se do fotogalerie.

       V. Mitrengová a M. Kovalovská

       FOTOGALERIE

     • Škola v pohybu
      • Škola v pohybu

      • 22. 4. 2022
      • Abychom zažili zajímavou tělesnou výchovu, zorganizovali jsme si Školu v pohybu.

       Celou hodinu jsme hráli nové neznámé hry, které nás moc bavily, jako např. na Veverky, Zoo,aj..

       Hodina uběhla jak voda a my jsme ani nevěřili, že už je konec. Máme slíbené, že když se budeme snažit, zažijeme to ještě jednou.

       Jitka Nevečeřalová

       FOTOGALERIE

     • Velikonoční tvoření
      • Velikonoční tvoření

      • 22. 4. 2022
      • Také rádi malujete vajíčka? My jsme si před velikonocemi udělali celý velikonoční den. Dopoledne jsme velikonočně počítali a v jazyku českém vlepovali vajíčka do velikonočních misek a odpoledne jsme si vyzkoušeli netradiční malování vajíček i za pomoci maminek a tatínků.

       Vyrobili jsme si velikonoční panenky, velikonoční zajíčky a další jiná krásně nazdobená vajíčka. Odpoledne jsme si užili a krásná vajíčka i s velikonoční slepičkou si odnesli domů.

       Jitka Nevečeřalová

       FOTOGALERIE

     • Kabelkový veletrh 2022
      • Kabelkový veletrh 2022

      • 20. 4. 2022
      • Letos se opět stáváme sběrným místem pro krásnou akci, kterou každoročně pořádá nezisková organizace Naděje. Ta je tu pro lidi ve stáří, lidi s demencí, lidi s mentálním postižením i ohrožené děti a mládež. 

       Funguje to tak, že do 10. května probíhá u nás ve škole sběr kabelek „z druhé ruky“, které se budou následně v pondělí 16. května prodávat v prostorách Městského divadla Zlín. Získané finanční prostředky přispějí ke zkvalitnění práce s klienty s mentálním postižením.

       Tyto kabelky můžete nosit do kabinetu školní družiny a my je následně dopravíme na určené místo. Pokud chcete, můžete do 13. května nosit kabelky přímo do organizace Naděje. 

       PŘÍLOHA

     • Mezinárodní den zdraví
      • Mezinárodní den zdraví

      • 20. 4. 2022
      • Věděli jste, že 7. dubna byl Mezinárodní den zdraví? Druháčci ho oslavili tím, že si ke svačině připravili ovocný salát. I když to zní jednoduše, byla za tím spousta práce. Nejdříve se museli ve skupinkách domluvit, co všechno na salát potřebují, potom si suroviny společně nakoupit, a nakonec vše nakrájet a správně dochutit. Děti také odhadovaly cenu ovoce a porovnávaly ji s cenou reálnou, zaokrouhlovaly, anglicky ovoce pojmenovávaly a na závěr napsaly vlastní recept. To, aby mohly zdravou svačinku připravit i doma rodičům.

        2.B a Vilma Hnátíková 

       FOTOGALERIE

     • Okrskové kolo Mc Donald´s Cup
      • Okrskové kolo Mc Donald´s Cup

      • 19. 4. 2022
      • Ve středu 13.4. se na fotbalovém hřišti ve Fryštáku konalo za krásného jarního počasí okrskové kolo Mc Donald´s Cupu v malé kopané. Naši školu úspěšně reprezentovali v kategorii A vybraní mladší žáci z 2. a 3. tříd, v kategorii B vybraní žáci ze 4. a 5.tříd. Skupina starších žáků vybojovala na turnaji pro naši školu krásné 3. místo. Mladší žáci si odvezli zlaté medaile za 1. místo spolu s postupem do dalšího kola, které se uskuteční 28.4. v Brumově-Bylnici. Oběma kategoriím žáků blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

       učitelé tělesné výchovy

       FOTOGALERIE

       PŘÍLOHA 1

       PŘÍLOHA 2

     • Výstava IQ Play
      • Výstava IQ Play

      • 14. 4. 2022
      • Na konci března žáci 2. a 3. tříd navštívili výstavu IQ Play, která probíhala na zlínském zámku. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější druhy stavebnic, skládaček nebo deskových či logických her. Ani dvě hodiny nestačily k tomu, abychom si se vším pohráli. Pokud bude možnost, výstavu určitě zase někdy navštívíme!

       třídní učitelky

       FOTOGALERIE

     • Pascua
      • Pascua

      • 14. 4. 2022
      • Jak už je to zvykem v různých zemích, na Velikonoce se tradičně hledají velikonoční vajíčka. I naši žáci španělštiny hledali vajíčka s QR kódy, pod kterým se skrývaly otázky z reálií a kultury Španělska. Pomocí telefonů si pak vyhledávali odpovědi a slovíčka. Quiz se úspěšně osvědčil a žáky pobavil. Přejeme feliz pascua!

       Gabriela Gořalíková

       FOTOGALERIE

     • Projekt Tvoříme Zlín
      • Projekt Tvoříme Zlín

      • 10. 4. 2022
      • Zdravíme všechny, kdo máte nápad, jak vylepšit veřejné prostory města Zlín. Magistrát města Zlín vyzývá občany, aby se zapojili do projektu Tvoříme Zlín. Bližší informace naleznete v příloze.

       PŘÍLOHA

     • Bádání o středověkém Zlíně
      • Bádání o středověkém Zlíně

      • 10. 4. 2022
      • Ve čtvrtek 31. března se žáci 7. ročníku zúčastnili programu Bádáání o středověkém Zlíně, který připravili lektoři Muzea jihovýchodní Moravy. Vzhledem k letošnímu 700. výročí první písemné zmínky o našem městě se zaměřili především na tuto listinu, v níž  žáci hledali jméno Zlín, Eliška Rejčka, rok 1322. Číst staré písmo není nic jednoduchého, což potvrdila ukázka kaligrafie. Všichni si vyzkoušeli i frotáž znaku města, slepotisk a potěžkali si i některé exponáty ze sbírek muzea. Minulost svého města pomohly poznat plánek  archeologického výzkumu na Hradisku, znak Zlína se žlutou hvězdou Šternberků, názvy ulic odkazující na nejrozšířenější řemesla (Zarámí...).

       Miroslava Kubicová

       FOTOGALERIE

     • Easter Nests
      • Easter Nests

      • 7. 4. 2022
      • Jelikož už nám Velikonoce klepou na dveře, zpestřili jsme si hodiny s rodilou mluvčí přípravou Easter Nests. V úterý 5.4. vařily s Roisin třídy 6.A a 6.B. Během čekání, než se naše výtvory vychladí, jsme zvládli v pracovním listu doplnit slovíčka, která nám z receptu na velikonoční hnízda zmizela. A pak už jsme si vychutnali zaslouženou odměnu.

       Roisin Merrick a Hana Kozmíková

       FOTOGALERIE

     • Krajské kolo konverzační soutěže ve FJ
      • Krajské kolo konverzační soutěže ve FJ

      • 6. 4. 2022
      • Ve středu 6. dubna se na gymnáziu TGM ve Zlíně konalo krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovaly žákyně Eva Haluzíková z 8. B a Kristýna Zuzaníková z 9. A. Eva se umístila na krásném 3. místě v kategorii ZŠ/VG  I a Kristýna ohromila porotu natolik, že se umístila na 1. místě v kategorii ZŠ/VG II a postupuje do celostátního kola. Oběma žákyním gratulujeme ke skvělému výsledku a přejeme jim spoustu dalších úspěchů ve studiu cizích jazyků.

       David Katolický (za PK Fj)

     • Vyhlášení ředitelského volna
      • Vyhlášení ředitelského volna

      • 6. 4. 2022
      • Vážení rodiče, milí žáci, 

       paní ředitelka vyhlašuje na čtvrtek 7. 4. 2022 a pátek 8. 4. 2022 ze závažných organizačných důvodů ředitelské volno pro žáky 6. - 9. ročníku. Informace naleznete v příloze.

       ZŠ Kvítková

       PŘÍLOHA

     • Máme rádi časopisy
      • Máme rádi časopisy

      • 5. 4. 2022
      • V letošním roce slaví časopis Sluníčko 55 let a ABC 65 let, proto jsme letošní Noc s Andersenem věnovali dětským časopisům. Na další společnou noc ve škole jsme se moc těšili. Nejprve jsme si venku pořádně zaběhali při hledání písmenek do tajenek, ze kterých vzešly názvy časopisů. Pořádně nám vyhládlo, vrhli jsme se tedy na dobroty, které nám rodiče připravili. 

       Pravá detektivní práce nastala při hledání informací z Mateřídoušky. Věděli jste například, že si veverka suší houby na zimu tak, že si je napichuje na větvičky?

       Před spaním jsme fandili Pinďovi, Fifince, Bobíkovi a Mišpulínovi, kteří pomáhali císaři Rudolfu II..

       Druhý den jsme pokračovali tvorbou vlastního třídního časopisu.

       Moc jsme si oba dva dny užili a těšíme na další společná dobrodružství.

       2. A a 2. B

       FOTOGALERIE

     • Krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině
      • Krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině

      • 4. 4. 2022
      • Ve čtvrtek 24. března se na vsetínském gymnáziu konalo Krajské kolo koverzace ve španělském jazyce. Po vítězství na naší škole nás zastupovaly studentky Nicol Buřešová z 9.A a Eliška Nikol Kadlčíková ze 6.B. S velkou hrdostí můžeme říci, že je to poprvé, kdy byla k této akci přizvána základní škola. Díky iniciativě našich učitelů španělštiny, kteří se spojili s organizátory, měly naše žákyně možnost zažít velmi dobrou zkušenost v rámci španělštiny. Již od rána byla soutěžní atmosféra. Po poslechu s porozuměním začala porota naslouchat jednotlivým soutěžícím. Témata byla různorodá a zahrnovala i španělské reálie. Následně porota rozhodla o vítězích. Touto cestou chceme poblahopřát oběma žákyním za 11. místo a věříme, že si účastí v soutěži procvičily komunikativní dovednosti nezbytné pro jazykový růst a především doufáme, že je to motivovalo k dalšímu rozvoji své multikulturality. 

       Příští rok na viděnou! 

       Sebastian Miranda Rubianes a Gabriela Gořalíková 

     • Nocovačka s JAK (J. A. Komenský)
      • Nocovačka s JAK (J. A. Komenský)

      • 3. 4. 2022
      • Že JAK byl férový a fajn chlapík se spoustou dobrých nápadů a také pohnutým osudem, si zažili čtvrťáci a páťáci během nocovačky ve škole! Jak? Vydali se po setkání s Osudem na cestu labyrintem života, myšlenek a díla „učitele národů“. Pomáhaly jim komiksy, citáty a samozřejmě nechyběly zapeklité úkoly, kterým byl i J.A.K. za svého života vystaven. Když nakonec všechno to úsilí Nejvyšší soud schválil, kódovací skříňka se otevřela, vyběhli s čelovkami ven a vstup do školy zabarvili jeho i dnes velmi trefnými citáty, tak přesně v té chvíli dojela PIZZA! No, a že bychom byli po nocovačce přespaní, tak to ukázal hodně unavený čtvrtek. Bylo to bezva. Veliké díky za pomoc A. Šťouračové, A. Doležalové, S. Altantuu, všem rodinám za poslanou snídani a paním uklízečkám.

       IVANA ŠILC a MARCELA LANGEROVÁ

       FOTOGALERIE

   • Kontakty

    • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
    • Kvítková 4338, 760 01 Zlín Czech Republic
    • +420 577 213 405
    • zskvitkova@zskvitkova.cz
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje
   • Přihlášení