• Novinky

     • Zrušení kroužků ŠD
      • Zrušení kroužků ŠD

      • 12. 10. 2020
      • Vážení rodiče,

       od 12. 10. 2020 do odvolání jsou zrušeny z organizačních důvodů kroužky ŠD.

       Děkujeme

       ZŠ Kvítková Zlín

     • Kahoot
      • Kahoot

      • 11. 10. 2020
      • Nejen žáci 9. ročníku si v hodinách cizích jazyků oblíbili hru Kahoot. Tato aplikace umožňuje zábavnou a interaktivní formou opakovat zvládnuté učivo. Ta nejrychlejší správná odpověď je automaticky ohodnocena nejvíce body, a tak ti nejlepší mohou na konci hry stát na pomyslném stupni vítězů :)

       Mgr. Jana Fancová

     • Novinky ve školním roce 2020/2021
      • Novinky ve školním roce 2020/2021

      • 10. 10. 2020
      • Vážení rodiče, milí žáci,

       zahájili jsme nový školní rok 2020/2021. Rádi bychom vás seznámili s novinkami v naší škole, které se nám podařilo realizovat během prázdnin:

       - navýšili jsme hodiny výuky cizích jazyků v prvních a druhých třídách a na druhém stupni

       - můžeme se pyšnit novým billboardem umístěným před školou

       - upravili jsme prostory kolem školního bufetu a také školní bufet

       - máme nové dveře v přízemí školy

       - žáci V. B třídy mají nové stavitelné jednomístné lavice a židličky 

       - na chodbách mají žáci nově natřené lavičky

       - i zábradlí má novou barvu

       - upravili jsme učebnu NJ 

       Velké poděkování za možnost realizovat velkou část změn patří manželům Cardovým za návrh polepu billboardu a bufetu, manželům Mládenkovým za tisk a polep billboardu a bufetu a paní Vaculíkové za vybavení třídy V. B novým školním nábytkem. Děkujeme i dalším sponzorům, kteří se podílejí na zlepšení prostředí školy.

       Zaměstnanci ZŠ Kvítková


     • IT ve výuce
      • IT ve výuce

      • 10. 10. 2020
      • V hodinách angličtiny využíváme systém Edupage k procvičování a testování znalostí. Interaktivní formou si žáci 6. ročníku ověřili své znalosti - test se skládal z doplňování, přiřazování a výběru správné možnosti. Nyní mají kdykoliv možnost své výsledky posoudit na svých žákovských účtech.

       Mgr. Jana Fancová

     • Hudební výchova bez zpěvu
      • Hudební výchova bez zpěvu

      • 10. 10. 2020
      • Hudební výchova bez zpěvu? Nevadí, poradili jsme si jinak :-)

       Místo zpěvu hrajeme v hudební výchově na 2. stupni na Boomwhackery. A co že to je? Jsou to plastové „trubky“, které vydávají zvuk, pokud s nimi bouchnete o ruku nebo o nohu. Žáci si pomocí těchto nástrojů velmi dobře procvičují rytmus, držení tempa a vzájemnou spolupráci, protože se musí navzájem poslouchat a hrát společně.

       Martin Vávra

     • Adaptační kurz 6. ročník
      • Adaptační kurz 6. ročník

      • 10. 10. 2020
      • Ve dnech 30.9. - 2.10. se žáci 6.A a 6.B zúčastnili adaptačního kurzu  v rekreačním středisku Archa Rajnochovice. Pod vedením lektorů organizace Savio měli možnost zahrát si spoustu her a utužit týmového ducha svých tříd. I přes nepřízeň počasí si vše náramně užili.

       Adaptační pobyt byl částečně hrazen z neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu statutárního města Zlín.

       Mgr. Jana Fancová, Mgr. Gabriela Zuzaníková, Mgr. Michaela Vičíková

     • Už umíme abecedu
      • Už umíme abecedu

      • 10. 10. 2020
      • „Bylo by to pro ostudu neznat dobře abecedu, bylo by to pro ostudu písmenek se bát.“

        

       V českém jazyce se učíme řadit písmenka i slova podle abecedy, abychom dokázali vyhledávat například ve slovníku. Využíváme k tomu různé kartičky a hry. Na fotkách se můžete přesvědčit, že už nám to jde.

                                                                                                                                         Žáci II. A

     • Putování Zlínem aneb jak jsme se seznámili s historií našeho města
      • Putování Zlínem aneb jak jsme se seznámili s historií našeho města

      • 3. 10. 2020
      • V rámci výukového programu „Historie města Zlína“ zažili žáci III. B třídy zábavné putování Zlínem. Tomuto putování předcházela prezentace ve třídě, kde se žáci seznámili s dějinami osídlení Zlína od pravěku až po současnost a dozvěděli se mnoho zajímavostí o Tomáši Baťovi, jeho rodině a Baťovské éře. Navázali tak na probírané učivo z prvouky.
       Pak následovala procházka městem se zastávkami na náměstí Míru, u kostela sv. Jakuba a Filipa, u Zlínského klubu 204, u Kongresového centra, v Baťově mrakodrapu, u Baťova institutu 14/15, u vchodu do podzemí a kolem Zlínského zámku s prohlídkou nejstaršího stromu v parku zpět do školy. Předpověď počasí nebyla nejlepší, ale nakonec se ukázalo i sluníčko. Díky skvělému výkladu paní Věry Stojarové měli třeťáci možnost zažít den plný zážitků a poznání.
       Zajímavosti:
       - prohlédli jsme si sochu sv. Floriána (patrona hasičů) a sv. Donáta (ochránce pastýřů)
       - víme, že kostel sv. Filipa a Jakuba postihly dva požáry
       - víme, že Tomáš Baťa chodil do školy, která stávala na pravé straně před kostelem
       - víme, kde Tomáš Baťa ve Zlíně bydlel
       - víme, kde stály Masarykovy školy
       - známe heslo, kterým se řídil pan Baťa – „Náš zákazník, náš pán“
       - víme, kde se nachází nejstarší strom ve Zlíně
       - víme, že jsme skvělý tým, který prokázal hodně znalostí o našem městě :o)

       Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D. a Bc. Veronika Machová

     • Matematika pro život v 1. A
      • Matematika pro život v 1. A

      • 3. 10. 2020
      • “Když začíná matika, 

       není žádná panika. 

       Vypadá to jako hraní 

       tohle naše počítání.” 

       Máme za sebou první měsíc školy, umíme spoustu nových věcí a vyzkoušeli si mnoho profesí. V matematice jsme chvíli stavitelé, architekti, statistici či prodavači. Počítáme ani o tom nevíme:-) 

       Jana Lorencová a 1. A

     • MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 05.10.2020
      • MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 05.10.2020

      • 2. 10. 2020
      • Vážení rodiče,
       na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se od 5.10.2020 do odvolání omezuje provoz školy takto:


       1. STUPEŇ
       V rámci vzdělávání se zakazuje zpěv, výuka hudební výchovy pokračuje.
       Režim pro sportovní činnosti se nemění.


       2. STUPEŇ
       V rámci vzdělávání se zakazuje zpěv, výuka hudební výchovy pokračuje.

       Součástí vzdělávání nebudou sportovní činnosti pro žáky 2. stupně. Z tohoto důvodu bude výuka tělesné výchovy na 2. stupni probíhat následovně:

       • Po dobu vyhlášeného opatření budou mít žáci 2. stupně jednu hodinu tělesné výchovy týdně. Upravený rozvrh hodin naleznete v rozvrhu v EduPage dnes od 18:00 hodin. 
       • Není dovoleno převlékání v šatnách, proto ve dnech, kdy budou mít žáci tělesnou výchovu, přijdou v oblečení sportovnějšího typu.
       • Výuka venku bude probíhat v závislosti na počasí buď formou procházky do okolí školy nebo na hřišti školy.
       • V případě špatného počasí budeme hodiny tělesné výchovy řešit ve třídě. Náplní bude teorie a metodika jednotlivých sportovních odvětví.
       • Žáci byli dnes vyzváni, aby si odnesli domů cvičební úbory na vyprání. Žáci 6. ročníku si cvičební úbory odnesou v pondělí.
       • Do školy si žáci přinesou cvičební úbor po ukončení platnosti mimořádného opatření.


       ŠKOLNÍ JÍDELNA
       Ve školní jídelně budou zajištěny rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob, dle nařízení KHS Zlín.


       Děkujeme Vám za spolupráci, věříme, že to společně zvládneme.


       ZŠ Kvítková Zlín


       Přílohy:

       Informace - Zlínský kraj

       Informace KHS Zlín

       Usnesení-vlády ČR ze dne 30.09.2020

     • Květinový den
      • Květinový den

      • 29. 9. 2020
      • Vážení rodiče,

       ve dnech 30.09. a 01.10. 2020 proběhne Květinový den společnosti Liga proti rakovině.

       Sbírka bude probíhat pouze ve škole, kytičky budou prodávat žáci devátých tříd. Kytičku si můžete zakoupit za 20 Kč. V loňském školním roce jsme sbírku podpořili sumou 14 830 Kč. Účast je dobrovolná, budeme rádi, pokud se zapojíte i v tomto školním roce.

       Děkujeme

       ZŠ Kvítková Zlín

     • Get dressed!
      • Get dressed!

      • 28. 9. 2020
      • Ve 4. ročníku jsme probírali novou slovní zásobu. Vytahovali jsme oblečení z papírové pračky a věšeli jsme ho na šňůru. Procvičovali jsme také otázku "Have you got ...?" a krátké odpovědi. Střípky z naší hodiny můžete vidět na fotografiích. 

       Mgr. Kamila Vorbová

     • Talentová soutěž v 2.B
      • Talentová soutěž v 2.B

      • 24. 9. 2020
      • Dne 16.9. se ve školní družině třídy 2.B odehrála Talentová soutěž, kde žáci mohli ukázat, v čem jsou opravdu dobří a zazářit tak i před svými spolužáky. Talenty žáků z 2.B byly opravdu různorodé – ať už to byl zpěv, tanec, mažoretky, sportovní ukázky nebo ukázky ozobota. Na základě hlasování žáků byli vybráni tři vítězové, kterým tímto ještě jednou gratulujeme. Avšak poděkování patří všem žákům, kteří se podíleli na vystoupení, ale i na samotné realizaci soutěže.

       Erika Rožková

     • Vzpomínky na prázdniny
      • Vzpomínky na prázdniny

      • 24. 9. 2020
      • První výtvarnou výchovu jsme v 5.A věnovali vzpomínkám na léto, prázdniny, moře a sluníčko. Žáci malovali suchým pastelem a kresby se jim opravdu velmi vydařily. 

       Mgr. Věra Mitrengová

     • Povinnost nosit roušky - úprava od 18.09.2020
      • Povinnost nosit roušky - úprava od 18.09.2020

      • 17. 9. 2020
      • Vážení rodiče, milí žáci,
       od pátku 18.9.2020 od 00:00 hodin platí nařízení používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení, tzn. i ve třídách, při vyučování.

       Toto nařízení platí pro 2. stupeň ZŠ.

       Výjimku tvoří žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základní školy a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv apod.).

       ZŠ Kvítková Zlín

     • Zprávy z cyklistického kurzu
      • Zprávy z cyklistického kurzu

      • 16. 9. 2020
      • Ahojte všem,

       hlásíme se z cyklokurzu, vše je v pořádku, bylo to skvělé. Odpoledne se uvidíme před školou.

       Žáci 8. ročníku

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení