• Novinky

     • Už umíme abecedu
      • Už umíme abecedu

      • 10. 10. 2020
      • „Bylo by to pro ostudu neznat dobře abecedu, bylo by to pro ostudu písmenek se bát.“

        

       V českém jazyce se učíme řadit písmenka i slova podle abecedy, abychom dokázali vyhledávat například ve slovníku. Využíváme k tomu různé kartičky a hry. Na fotkách se můžete přesvědčit, že už nám to jde.

                                                                                                                                         Žáci II. A

     • Putování Zlínem aneb jak jsme se seznámili s historií našeho města
      • Putování Zlínem aneb jak jsme se seznámili s historií našeho města

      • 3. 10. 2020
      • V rámci výukového programu „Historie města Zlína“ zažili žáci III. B třídy zábavné putování Zlínem. Tomuto putování předcházela prezentace ve třídě, kde se žáci seznámili s dějinami osídlení Zlína od pravěku až po současnost a dozvěděli se mnoho zajímavostí o Tomáši Baťovi, jeho rodině a Baťovské éře. Navázali tak na probírané učivo z prvouky.
       Pak následovala procházka městem se zastávkami na náměstí Míru, u kostela sv. Jakuba a Filipa, u Zlínského klubu 204, u Kongresového centra, v Baťově mrakodrapu, u Baťova institutu 14/15, u vchodu do podzemí a kolem Zlínského zámku s prohlídkou nejstaršího stromu v parku zpět do školy. Předpověď počasí nebyla nejlepší, ale nakonec se ukázalo i sluníčko. Díky skvělému výkladu paní Věry Stojarové měli třeťáci možnost zažít den plný zážitků a poznání.
       Zajímavosti:
       - prohlédli jsme si sochu sv. Floriána (patrona hasičů) a sv. Donáta (ochránce pastýřů)
       - víme, že kostel sv. Filipa a Jakuba postihly dva požáry
       - víme, že Tomáš Baťa chodil do školy, která stávala na pravé straně před kostelem
       - víme, kde Tomáš Baťa ve Zlíně bydlel
       - víme, kde stály Masarykovy školy
       - známe heslo, kterým se řídil pan Baťa – „Náš zákazník, náš pán“
       - víme, kde se nachází nejstarší strom ve Zlíně
       - víme, že jsme skvělý tým, který prokázal hodně znalostí o našem městě :o)

       Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D. a Bc. Veronika Machová

     • Matematika pro život v 1. A
      • Matematika pro život v 1. A

      • 3. 10. 2020
      • “Když začíná matika, 

       není žádná panika. 

       Vypadá to jako hraní 

       tohle naše počítání.” 

       Máme za sebou první měsíc školy, umíme spoustu nových věcí a vyzkoušeli si mnoho profesí. V matematice jsme chvíli stavitelé, architekti, statistici či prodavači. Počítáme ani o tom nevíme:-) 

       Jana Lorencová a 1. A

     • MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 05.10.2020
      • MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PLATNÉ OD 05.10.2020

      • 2. 10. 2020
      • Vážení rodiče,
       na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se od 5.10.2020 do odvolání omezuje provoz školy takto:


       1. STUPEŇ
       V rámci vzdělávání se zakazuje zpěv, výuka hudební výchovy pokračuje.
       Režim pro sportovní činnosti se nemění.


       2. STUPEŇ
       V rámci vzdělávání se zakazuje zpěv, výuka hudební výchovy pokračuje.

       Součástí vzdělávání nebudou sportovní činnosti pro žáky 2. stupně. Z tohoto důvodu bude výuka tělesné výchovy na 2. stupni probíhat následovně:

       • Po dobu vyhlášeného opatření budou mít žáci 2. stupně jednu hodinu tělesné výchovy týdně. Upravený rozvrh hodin naleznete v rozvrhu v EduPage dnes od 18:00 hodin. 
       • Není dovoleno převlékání v šatnách, proto ve dnech, kdy budou mít žáci tělesnou výchovu, přijdou v oblečení sportovnějšího typu.
       • Výuka venku bude probíhat v závislosti na počasí buď formou procházky do okolí školy nebo na hřišti školy.
       • V případě špatného počasí budeme hodiny tělesné výchovy řešit ve třídě. Náplní bude teorie a metodika jednotlivých sportovních odvětví.
       • Žáci byli dnes vyzváni, aby si odnesli domů cvičební úbory na vyprání. Žáci 6. ročníku si cvičební úbory odnesou v pondělí.
       • Do školy si žáci přinesou cvičební úbor po ukončení platnosti mimořádného opatření.


       ŠKOLNÍ JÍDELNA
       Ve školní jídelně budou zajištěny rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob, dle nařízení KHS Zlín.


       Děkujeme Vám za spolupráci, věříme, že to společně zvládneme.


       ZŠ Kvítková Zlín


       Přílohy:

       Informace - Zlínský kraj

       Informace KHS Zlín

       Usnesení-vlády ČR ze dne 30.09.2020

     • Květinový den
      • Květinový den

      • 29. 9. 2020
      • Vážení rodiče,

       ve dnech 30.09. a 01.10. 2020 proběhne Květinový den společnosti Liga proti rakovině.

       Sbírka bude probíhat pouze ve škole, kytičky budou prodávat žáci devátých tříd. Kytičku si můžete zakoupit za 20 Kč. V loňském školním roce jsme sbírku podpořili sumou 14 830 Kč. Účast je dobrovolná, budeme rádi, pokud se zapojíte i v tomto školním roce.

       Děkujeme

       ZŠ Kvítková Zlín

     • Get dressed!
      • Get dressed!

      • 28. 9. 2020
      • Ve 4. ročníku jsme probírali novou slovní zásobu. Vytahovali jsme oblečení z papírové pračky a věšeli jsme ho na šňůru. Procvičovali jsme také otázku "Have you got ...?" a krátké odpovědi. Střípky z naší hodiny můžete vidět na fotografiích. 

       Mgr. Kamila Vorbová

     • Talentová soutěž v 2.B
      • Talentová soutěž v 2.B

      • 24. 9. 2020
      • Dne 16.9. se ve školní družině třídy 2.B odehrála Talentová soutěž, kde žáci mohli ukázat, v čem jsou opravdu dobří a zazářit tak i před svými spolužáky. Talenty žáků z 2.B byly opravdu různorodé – ať už to byl zpěv, tanec, mažoretky, sportovní ukázky nebo ukázky ozobota. Na základě hlasování žáků byli vybráni tři vítězové, kterým tímto ještě jednou gratulujeme. Avšak poděkování patří všem žákům, kteří se podíleli na vystoupení, ale i na samotné realizaci soutěže.

       Erika Rožková

     • Vzpomínky na prázdniny
      • Vzpomínky na prázdniny

      • 24. 9. 2020
      • První výtvarnou výchovu jsme v 5.A věnovali vzpomínkám na léto, prázdniny, moře a sluníčko. Žáci malovali suchým pastelem a kresby se jim opravdu velmi vydařily. 

       Mgr. Věra Mitrengová

     • Povinnost nosit roušky - úprava od 18.09.2020
      • Povinnost nosit roušky - úprava od 18.09.2020

      • 17. 9. 2020
      • Vážení rodiče, milí žáci,
       od pátku 18.9.2020 od 00:00 hodin platí nařízení používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení, tzn. i ve třídách, při vyučování.

       Toto nařízení platí pro 2. stupeň ZŠ.

       Výjimku tvoří žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základní školy a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv apod.).

       ZŠ Kvítková Zlín

     • Zprávy z cyklistického kurzu
      • Zprávy z cyklistického kurzu

      • 16. 9. 2020
      • Ahojte všem,

       hlásíme se z cyklokurzu, vše je v pořádku, bylo to skvělé. Odpoledne se uvidíme před školou.

       Žáci 8. ročníku

     • Fotosoutěž - Můj život v karanténě
      • Fotosoutěž - Můj život v karanténě

      • 16. 9. 2020
      • Fotosoutěž - Můj život v karanténě 

       Víte, co je horší než chodit do školy? Nechodit do školy. 

       FOTOGALERIE

       Vážení žáci, rodiče, zaměstnanci,

       dovolte, abychom vám všem v prvé řadě poděkovali za nesmírnou trpělivost, píli i odvahu v nelehké době, kdy byla z důvodu pandemie naše škola uzavřena a na vás padla tíha komplikované situace, ať už učení dětí doma svépomocí, vypořádání se s online výukou nebo náročnými červnovými podmínkami při znovuotevření škol. Věříme, že škody a dopady na půdě naší školy budou zcela minimální a velice rychle se vše vrátí do starých, dobře zajetých a bezpečných kolejí. 

       Projekt fotosoutěže byl vyhlášen školní družinou a ve spolupráci s vedením školy se realizace projektu konala v měsících květnu a červnu 2020. Smyslem tohoto projektu bylo rozšířit online družinu, která vznikla na YouTube kanálech a nabízela zábavu, rozptýlení a také veselé učení žákům naší školy. Dále měl také zachytit karanténní život kolem žáků naší školy a také to, jak celou tuto mimořádnou situaci vnímají zasažené rodiny. Sešly se desítky nádherných fotografií, které dokonale mapují dobu i vývoj pandemie ze všech koutů Zlínského kraje. Co nás všechny překvapilo je fakt, že zaslané fotografie nezachycují smutek, zkázu ani beznaděj, ale jsou to snímky plné radosti, práce, přírody a naděje. Koneckonců to i můžete posoudit sami.

       Ze zaslaných fotografií vybrala odborná porota složená z místních fotografů vítězné snímky a autoři těchto fotografií získají zajímavé ceny. Výhry jsou však až vedlejším elementem celé této vernisáže. Doufáme totiž, že společně prožitá koronavirová situace v nás bude rezonovat ještě dlouho a že nás všechny mnohému naučila. Že tyto snímky budou skvělou připomínkou toho, jak silní umíme být, když chceme. 

       Bc. Radka Skýpalová, DiS.

     • Pozvánka z UP Olomouc
      • Pozvánka z UP Olomouc

      • 16. 9. 2020
      • Milé kolegyně, kolegové, pedagogové, rodiče,

       dovolujeme si vás pozvat na dvojici kulturně-společenských akcí ve Zlíně koncem léta, které proběhnou pod záštitou hejtmanů našich krajů (olomouckého a zlínského), primátora Zlína  i rektora Univerzity Palackého v Olomouci, a jsou hrazeny z prostředků Evropské unie a MŠMT ČR v rámci projektu IMUSAJedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání:

       1. Koncert Musicoterapia Imusa – muzitoterapeutický sbor UP v Olomouci, žáci zlínských speciálních škol a  partneři – pedagogové škol z celé ČR (přibližně 40 bubeníků) koncertující pod „paličkami“ fenomenálního PAVLA FAJTA a „taktovkou“ LUBOŠE ŠAMANA HOLZERA. Součástí programu je vystoupení divadla MODRODIV ZLÍN – herců s poruchou autistického spektra a koncert hudebního uskupení  MORAVŠTÍ BRATŘI (FAJT + HOLZER) s programem Moravské balady a šamanské písně.  Večer moderuje IVO ŠMOLDAS. Kongresové centrum Zlín v sobotu 19.září 2020 v 18.00.
       2. Vernisáž výstavy ECCE HOMO ANEB ARTBRUT NAOPAK  v neděli 20. září v 10.00 na zlínském zámku (Galerie Václava Chada). Výstavu slovem provází IVO ŠMOLDAS, hrací stroje, rámusítka a pochodující řincovníky předvádí výtvarník a hudební experimentátor PETR VÁLEK z Loučné n. Desnou.

       Srdečně zve profesor Milan Valenta s projektovým a uměleckým týmem olomoucké alma mater

        

       Přílohy:

       Pozvánka koncert

       Pozvánka výstava

     • Povinnost nosit roušky
      • Povinnost nosit roušky

      • 9. 9. 2020
      • Vážení rodiče, 

       na základě dnešního nařízení bude od 10. září 2020 povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, záchody). Nachystejte svým dětem nejlépe už dneska (alespoň) dvě roušky. Předpokládáme, že se budou nařízení ještě vyvíjet, proto prosím sledujte aktuální informace v EduPage nebo na stránkách školy.

       Do konce tohoto týdne mohou rodiče žáků 1. tříd doprovodit své děti do šaten za podmínky, že budou mít také roušku. Ostatní žáci zvládnou pobyt ve škole bez doprovodu rodičů.

       Děkuji, že budete respektovat toto nařízení.

        

       Mgr. Jaroslava Müllerová, Ph.D.

       ředitelka školy

     • Jak jsme zahájili první školní den
      • Jak jsme zahájili první školní den

      • 3. 9. 2020
      • FOTOGALERIE

       V úterý 1.9.2020  jsme zahájili nový školní rok 2020/2021 za bubnování deště a hudebního doprovodu našich nejmladších talentů s hudební školou Yamaha. Přivítali jsme prvňáčky společně s jejich rodiči a vyhodnotili fotosoutěž „Můj život v době koronaviru“. Pokud vás zajímá, jak jsme si to užívali, mrkněte se na fotodokumentaci a uvidíte sami.

       Přejeme všem krásný školní rok, hodně úspěchů a zážitků. 

       Vedení školy

  • Kontakty

   • Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace
   • Kvítková 4338 760 01 Zlín
   • +420 577 213 405
   • zskvitkova@zskvitkova.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje
  • Přihlášení